Google+

26. мај 2023. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3478/2023, расписаном и објављеном дана 15. маја 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.–2807/2023 од 19. априла 2023. године …

Nastaviti čitanje