Google+

јун 2023 archive

Обавештење о враћању Одсека ендокринолошких амбуланти на место некадашње COVID амбуланте

Будући да у наредном периоду, тачније од 01. јула 2023. године, престаје са радом COVID амбуланта Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, обавештавамо јавност да се од дана 03. јула 2023. године Одсек ендокринолошких амбуланти премешта на стару адресу: Сомбор, Војвођанска улица 75, улаз из улице Солунских бораца, на место некадашње COVID амбуланте.

Обавештење о измени времена за посете пацијентима

Министарство здравља Републике Србије је својим дописом од 19. јуна 2023. године укинуло претходну Одлука којом се забрањују посете у здравственим установама на теритосрији Републике Србије. Стога, почевши од четвртка 29. јуна 2023. године, дозвољавају се посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, и то у трајању од 30 минута, те уз обавезно …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) НЕМЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова: РАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА у Одсеку за возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – …

Nastaviti čitanje

Обавештење у вези са посетама пацијентима

Министарство здравља Републике Србије је својим дописом од 19. јуна 2023. године укинуло претходну Одлука којом се забрањују посете у здравственим установама на теритосрији Републике Србије. Стога, почевши од понедељка 26. јуна 2023. године, дозвољавају се посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, и то у трајању од 30 минута, те уз обавезно …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3941/2023, расписаном и објављеном дана 05. јуна 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ДР СОЊА ЗЕКОВИЋ, за обављање послова доктора медицине – Одсека за дијализу са дневном болницом на Интерном одељењу, Сектор за …

Nastaviti čitanje

Извршена примопредаја непокретности некадашње Гарнизонске амбуланте Војске Србије на коришћење Општој болници Сомбор

На основу Закључка Владе РС од 10.03.2022. године и Уговора о давању на коришћење непокретности у својини РС, заведеног у Управи за инфраструктуру Министарства одбране од 21.10.2022. године, Комисије Министарства одбране и Војске Србије, АП Војводина и Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, дана 09.06.2023. године, извршили су примопредају објеката некадашње Гарнизонске амбуланте и припадајућих …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – ОДСЕКА ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла, а на период најдуже …

Nastaviti čitanje