Google+

24. фебруар 2023. archive

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова: ДОМАРА/ МАЈСТОРА ОДРЖАВАЊА – ВОДОИНСТАЛАТЕРА у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-653/2023, расписаном и објављеном дана 02. фебруара 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ДР СУЗАНА ЖИВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање …

Nastaviti čitanje