Google+

18. новембра 2021. archive

Одлука о измени Одлуке бр. 24.-5548/2021-1 од 10.11.2021. године о избору кандидата по расписаном огласу

I Мења се Одлука број 24.-5548/2021-1 од 10. новембра 2021. године о избору кандидата по огласу број 24.-5548/2021, расписаном и објављеном дана 19. октобра 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор у делу који се односи на пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на радно место возача санитетског возила …

Nastaviti čitanje