Google+

12. новембра 2021. archive

Одлука о допуни Одлуке бр. 24.-5548/2021-1 од 10.11.2021. године о избору кандидата по расписаном огласу

I Допуњује се Одлука број 24.-5548/2021-1 од 10. новембра 2021. године о избору кандидата по огласу број 24.-5548/2021, расписаном и објављеном дана 19. октобра 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова …

Nastaviti čitanje