Google+

Јавна набавка мале вредности 54/2019 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 54/2019 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 51/2019 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 51/2019 отворени поступак – Набавка горива
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Колоноскопије и гастроскопије на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења

До 16.01.2018. када је испоручен и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП и до 06.07.2018. године када је испоручен и пуштен у рад нов уређај -КОЛОНОСКОП на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор листе чекања су биле преко 7 месеци због застареле опреме која је често била у квару и за коју је било немогуће наћи резерве делове.

За оба ова уређаја средства за куповину савремених апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетне уређаје најновије генерације чиме је омогућен адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике и превентиве, смањење смртности од колоректалног карцинома и од карцинома горњег дигестивног тракта и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

Захваљујући набавци ова два уређаја поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад тако је у 2018. години урађено укупно 1779 гастроскопија и 687 колоноскопија док је тај број у 2019. години био: 1454 гастроскопије и 976 колоноскопија.

Осим редовних, дијагностичких процедура обављају се и превентивни прегледи када се пацијенти упућују директно из Дома здравља на скриниг.

Може се рећи да листе чекања више не постоје ни за једну процедуру. Стварају се тзв лажне листе чекања које су узрок не одазивању пацијената на заказане прегледе. Таквих случајева је у просеку 100 годишње. Такви пацијенти се заказују у следећем термину и по некад померају два до три пута годишње што даје нералну слику стања.

Нови Посебан колективни уговор за здравство

Од данас је у примени Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019) који су закључили Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Влада Републике Србије.

Уговор је закључен на период од три године, а учесници колективног уговора код послодавца дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора, започну преговоре за закључивање колективног уговора код послодавца.

Јавна набавка мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Хируршке лапароскопске операције

На одељењу Опште хирургије Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор већ годинама се успешно обављају лапароскопске операције. Од јануара месеца 2018. године, новоизабрани менаџмент на челу са в.д. директора др Драганом Растовић и в.д. заменика директора др Дарком Косановић као и ново именованим начелником Одељења за хирургију, др Синишом Зарић, улажу значајан труд на обнављању већ дотрајале опреме као и на перманентном праћењу савремених трендове у развоју лапароскопске хирургије.

Mинистарство здравља Републике Србије, на челу са министром асс. др Златибором Лончаром, покренуло је Национални програм обуке за минимално инвазивну колоректалну хирургију (С-МИЦРАС) која представља златни стандард у овој области а који има за циљ унапређење области колоректалне хирургије у нашој земљи кроз петогодишњи програм едукације за колоректалне хирурге у лапроскопији до нивоа независности у рутинској ресекцији колона.. Овај програм у нашој установи одвија се под менторством доц. др Александра Глуховића са Клинике за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију Клиничког центра Војводине, једног од националних предавача у овом програму. Прву самосталну операцију из области колеракталне хирургије у Општој болници Сомбор извео је Прим. др Божидар Вукмировић.

Тако су током 2018. и 2019. године уведене и почеле са применом три нове здравствене процедуре:

 1. Лапароскопска колоректална хирургија
 2. Лапароскопска апендектомија
 3. Лапароскопска операција препонских кила и кила предњег трбушног зида

Од 15.11.2018. године, кад је Општој болници Сомбор испоручен и пуштен у рад лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом, набављен средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, створене су могућности за још квалитетнији рад као и за даљи развој нових здравствених процедура.

Тако је у 2018. години урађено:

 • 17 лапароскопских апендектомија (операција слепог црева);
 • 23 лапароскопске операције у области колоректалне хирургије;
 • 241 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе).
 • 3 лапароскопске операције препонских кила и кила предњег трбушног зида

Док је у 2019. години урађено:

 • 31 лапароскопска апендектомија (операција слепог црева);
 • 35 лапароскопских операција у области колоректалне хирургије;
 • 230 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе).
 • 10 лапароскопских операција препонских кила и кила предњег трбушног зида

Осим наведених лапароскопских операција у 2019. години уведена је још једна нова хируршка здравствена технологија: Трансанална хемороидална деартеријализација као најсавременији вид лечења хемороидалне болести и већ ове године урађено је 13 ових операција.

Све ове процедуре су минимално инвазивне оперативне процедуре које обезбеђују минималну трауму пацијента, брз постоперативни опоравак и радну способност, скраћују болничке дане и доводе до „cost benefit“ у лечењу.

За сам почетак 2020. године менаџерски тим и начелник Одељења за хирургију најавили су увођење још две здравствене технологије:

 • “Sentinel node” биопсија (SNB) која се уводи као алтернатива дисекцији аксиле (пазушне јаме) код карцинома дојке што ће у многоме унапредити оперативни третман пацијенткиња оперисаних од карцинома дојке, смањити постоперативне компликације и обезбедити краћи опоравак;
 • V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) – Вакум систем за убрзано зарастање рана – једна од најважнијих иновација у третману зарастања рана. V.A.C. терапија побољшава перфузију ткива, доводи до стварања нових капилара, стимулише стварање гранулацијског ткива, смањује едем, знатно смањује број бактерија у рани, одстрањује вишак ексудата па доводи до скупљања ране.

Јавна набавка 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Исплаћена солидарна помоћ запосленима за рођење 16 беба

В.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор др Драган Растовић и менаџмент болнице успели су да обезбеде и издвоје финансијска средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленима.

Како је Колективним уговором код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прописано да запослени има право на солидарну помоћ у случају рођења детета у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистика, а Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину, који је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор закључила са Републичким фондом за здравствено осигурање Филијала Сомбор, нису предвиђена посебна средстава за ову намену, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор затражила је аутентично тумачења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ при Министарству здравља, те је исплата извршена у складу са добијеним тумачењем.

Овом приликом још једном честитамо срећним родитељима!

Државна ревизорска институција оценила мере исправљања у Послеревизионом извештају Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као задовољавајуће

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, је у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор оценила да су мере исправљања које је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предузела у току 2018. године и 2019. године задовољавајуће.

Мере исправљања односе се на меру коју субјект ревизије предузима да би отклонио одређену неправилност или нецелисходност у свом пословању или за то да умањи ризик од појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању.

Захваљујемо се свим запосленима који су својим радом и залагањем допринели оваквој оцени и мишљењу ДРИ.

Load more