Google+

Нова донација за Општу болницу Сомбор

У маниру друштвено одговорног пословања, предузеће „ПТМ“ из Шабца донирало је Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор најсавременији транспортер за Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања и хидрауличну, гинеколошку столицу Акушерском одсеку Одељења за гинекологију и акушерство која је заменила стару, металну столицу која је коришћена преко 30 година.

Похабана и застарела опрема реалност је већине здравствених установа у Србији зато је свака донација значајна за нашу установу. У договору са менаџментом болнице усаглашавају се постављени приоритети са могућностима предузећа које предлаже донацију. Потражња је велика, посебно за занављањем медицинске опреме и медицинског намештаја.

Јавна набавка 35/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 35/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 39/2018 отворени поступак – Набавка радова – хидрогеолошка истраживања на изворишту јодне бање у Бездану

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 39/2018 отворени поступак – Набавка радова – хидрогеолошка истраживања на изворишту јодне бање у Бездану
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Три нова апарата за лабораторију

Лабораторији у хируршком блоку Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дато је на коришћење, од стране предузећа „ProMedia“ Кикинда, три нова апарата који ће у многоме олакшати и унапредити рад ове службе.

Реч је о апаратима:

1. „MINDRAY BC-5390 CRP 5 part diff“ – хематолошки бројач који брзо и прецизно одређује комплетну крвну слику (ККС) и Ц-реактивни протеин (CRP).

2. Апарат „BA200“ савремени, потпуно аутоматизован биохемијски апарат, са оптичким системом, заснован на LED технологији, омогућава проширење палете анализа за хитне случајеве.

3. Аутоматски „DIESTRO analajzer“ за електорлите прецизно и брзо одређује калијум, натријум и хлориде.

Набавком савремених апарата за аутоматско тестирање проширена је лабораторијска услуга, убрзан и олакшан рад запосленим лаборантима као и лекарима при дијагностици и најважније, омогућено да пацијенти у најкраћем могућем року добију квалитетне резултате.

Превентивни прегледи поводом светског дана срца

Поводом обележавања 29. септембра – СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА, манифестације од општедруштвеног значаја која се од 2000. године обележава у целом свету с циљем да се повећа знање о ризицима и унапреде мере превенције од кардиоваскуларних болести, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у суботу 29. септембра 2018. године за грађане Сомбора организује бесплатне превентивне прегледе и то:

 • Клинички преглед,

 • ЕКГ,

 • Мерење крвног притиска и

 • Одређивање нивоа шећера у крви.

Прегледи ће се обављати у просторијама Месне заједнице „Црвенка“, Коњовићева број 1, Сомбор, у периоду од 09.00 до 12.00 часова.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-6129/2018, расписаном и објављеном дана 05. септембра 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 292025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), који је измењен актом број 29.-6129/20181 од 11. септембра 2018. године, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР МИЛОШ ЈАНДРИЋ, за обављање послова доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР БОЈАН ЂУРИЦА, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ДР РАДОШ ПРОДАНОВ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,

 • ДР ДРАГАН СТРГАР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • ДР ДУЊА ЦИМЕША, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ДР АНА РАДОНИЋ, за обављање послова доктора медицине у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ТИЈАНА СЕЧУЈСКИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • НАТАША МИЛЕНКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ДИЈАНА ХАЈНАЛ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • НАТАША АНЂЕЛКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ИВАНА МИКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ЈЕЛЕНА ЛЕКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • САНДРА ЧОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати Наташа Анђелковић и Јелена Лековић су дужне да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Наташа Анђелковић и Јелена Лековић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Наташом Анђелковић и Јеленом Лековић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Бесплатни превентивни прегледи 23.09.2018. године

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 23.09.2018. године организује следеће прегледе:

 1. Кардиолошки преглед, ЕКГ, крвни притисак и пулс;
 2. Тумор маркери (СЕА, СА – 125, РSA),
 3. Крвна слика,
 4. Шећер у крви.

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле, и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Позив на XXII седницу Етичког одбора

На основу Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 9. Пословника о раду Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сазивам:

XXII СЕДНИЦУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор

која ће се одржати у уторак, 18.09.2018. године са почетком у 1300 часова у сали за састанке Управне зграде Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и р е д:

 1. Усвајање Записника са XX седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 18.07.2018. године.

 2. Усвајање Записника са XXI седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 22.08.2018. године путем телефонских консултација.

 3. Захтев истраживачке куће IQVIA RDS ДОО БЕОГРАД, Рудничка 2/V, Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничке студије под називом: „Фаза 3, мултрицентрична, рандомизована, двоструко слепа, са паралелном групом, плацебо контролисана студија одржавања Мирикизумабом код пацијената са умерено до тешко акутним улцерозним колитисом“, главног истраживача мр сци. мед. Милеве Ловрић Јовановић.

 4. Захтев истраживачке куће IQVIA RDS ДОО БЕОГРАД, Рудничка 2/V, Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничке студије под називом: „Фаза 3, мултрицентрична, рандомизована, двоструко слепа, паралелна, плацебо контролисана студија којом се индикује Мирикизумаб код пацијената са умерено до тешко акутним улцерозним колитисом код којих није успела конвенционална и биолошка терапија“, главног истраживача мр сци. мед. Милеве Ловрић Јовановић.

 5. Обавештење истраживачке куће „Scope International AG, Мађарске комуне 34, 23206 Мужља, Зрењанин о другом кварталном извештају 2018. године о спровођењу клиничке студије 0217/DEV под називом: „Рандомизована, двоструко слепа, плацебо контролисана, са паралелним групама, мултицентрична, студија фазе III за испитивање ефикасности, безбедности и подношљивости Naloxone HCI PR таблета са продуженим ослобађањем код пацијената са констипацијом индукованом опиоидима“, главног истраживача др Снежане Гајић.

 6. Обавештење о издавању извештаја клиничког испитивања лека (CSR) истраживачке организације Worldwide Clinical Trials d.o.o., Омладинских бригада 90б, Нови Београд у клиничкој студији под називом: „Испитивање ефикасности лека ORM-12741 у лечењу симптома агитације и агресије код пацијената са Алцхајмеровом болешћу у рандомизованој, двоструко слепој, плацебом контролисаној, мултицентричној студији са паралелним групама у трајању од 12 недеља.“ главног истраживача др сци. мед. Јасмине Јовић.

 7. Измене и допуне Стандардних оперативних поступака у раду Етичког одбора Опште болнице Сомбор.

 8. Р а з н о

Председник Етичког одбора

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Милисав Вујовић

Јавна набавка 38/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 38/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Измена огласа за пријем у радни однос

На основу Одлуке о измени Одлуке о расписивању огласа број 29.-6128/2018-1 од 11. септембра 2018. године коју је донео вршилац дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 29.-6129/2018 од 05.09.2018. године

I

Мења се текст огласа број 29.-6129/2018 од 05. септембра 2018. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом шесторо доктора медицине и осам медицинских сестара-техничара тако што се у тачки II у ставу 1. текст „ОСАМ (8)“ замењује текстом „СЕДАМ (7)“, а у тачки 4. истог става текст „ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА“ замењује текстом „ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ“

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Load more