Google+

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

09.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 12 пацијената са температуром и респираторним симптомима.

7 пацијенaта је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја ни код једног пацијента није потврђено присуство Корона вируса.

09.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазe се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

08.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 8 пацијената са температуром и респираторним симптомима.

4 пацијента су тестирана на Корона вирус.

Од тог броја код 1 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 1 пацијент je примљен у Ковид одељење.

08.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазe се 3 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Обавештење за пацијенте

Обавештавамо све пацијенте који су обављали специјалистичке прегледе у згради у улици Мите Поповића број 12 у Сомбору, да ће од понедељка 14. септембра 2020. године све прегледе обављати у специјалистичким амбулантама Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор, улица Војвођанска 75.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

07.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 10 пацијената са температуром и респираторним симптомима.

10 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 1 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 1 пацијент je примљен у Ковид одељење.

07.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазe се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

04.09.2020, 05.09.2020. и 06.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 12 пацијената са температуром и респираторним симптомима.

10 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 3 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 2 пацијента су примљена у Ковид одељење, 1 пацијент је послат у кућну самоизолацију.

06.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазe се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

03.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 13 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

6 пацијенaта је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја ни код једног пацијента није потврђено присуство Корона вируса.

2 пацијента PCR позитивна отпуштена су у кућну самоизолацију.

03.09.2020. године на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор нема пацијената позитивних на Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

02.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 15 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

14 пацијенaта је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја ни код једног пацијента није потврђено присуство Корона вируса.

02.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазе се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

Обавештење за пацијенте Службе трансфузије

Обавештавамо пацијенте на оралној антикоагулантној терапији, труднице и остале пацијенте који долазе на вађење крви за анализе (PT, PTT, FIBRINOGEN, D.DIMER, ANTI Xa) da se od 7.IX 2020. сви пацијенти примају у Служби за трансфузију, Војвођанска 75. Тријажа пацијената ће се обављати на улазу из Војвођанске улице (бивша портирница) радним даном у периоду од 7:30 до 12h.
Тријажа хитних пацијената викендом и после 12h радним даном се врши на главном улазу, улица Симе Матавуља.

Пацијенти на оралној антикоагулантној терапији редовне контроле заказују на тел 467-753 радним данима од 13-14h. Хитни пацијенти на оралној антикоагулантној терапији, труднице и вађења крви за анализе PT, PTT, FIBRINOFEN, ANTI Xa, D.DIMER се примају без заказивања.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

01.09.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 12 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

23 пацијента су тестирана на Корона вирус.

Од тог броја код 1 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 1 пацијент је послат у кућну самоизолацију.

01.09.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазе се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

31.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледано је укупно 15 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

9 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја ни код једног пацијента није потврђено присуство Корона вируса.

31.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налазе се 2 пацијента код којих је потврђен Корона вирус.

 

Load more