Google+

НОВА ОПРЕМА за Одељење за ухо грло и нос и за Службу за радиологију Опште болнице Сомбор

Средствима одобреним по конкурсу за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, крајем 2021. године набаљена а током недеље испоручена опрема за Одељење за ухо грло и нос као и за Службу за радиологију у укупном износу од 19.260.000,00 динара.

Одељењу за ухо, грло и нос после дужег низа година набављена је нова, савремена дијагностичка опрема:

  • ОРЛ радно место – које чини базна јединица, микроскоп, камера и и звор светлости постављени су као стандард у основној дијагностици у оториноларингологији;
  • Аудиометар – апарат за испитивање слуха;
  • Тимпанометар – апарат за дијагностику обољења средњег ува;
  • Видео уређај за испитивање центра за равнотежу – VHIT тест;
  • Флексибилни ендоскоп – неопходан за испитивање свих места у ОРЛ регији недоступним основним прегледом голим оком.

У циљу убрзања процеса рада као и умрежења целокупног система за радиологију Служби за радиологију Опште болнице Сомбор набављено је још три бежична флет панел детектора који у великој мери смањују дозу зрачења и омогућавају значајно већи квалитет слике. Флет панелима омогућен је директан пренос рендген слике на компјутер чиме се значајно убрзава процес рада.