Google+

Још једна акција сомборских сликара за Породилиште

Током протекле недеље г-ђа Цецилија Милер, сликар аматер из Сомбора, је уз помоћ сликара Јене Вишинке бојама освежила и доцртала слику на стакленим вратима која се налазе у холу испред Породилишта.

Овим дивним гестом додатно је оплемељен и освежен простор у холу који ускоро очекује опремање новим намештајем.