Google+

Едукативни састанак

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије је 10.12.2013. године, у Институту за кардиваскуларне болести Војводине одржала едукативни сасатанак са представницима здравствених установа Војводине које улазе у процес акредитације.

Теме састанка су биле:

  1. Увод у акредитацију – др Снежана Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
  2. Формиране тимова за самооцењивање- Марија Митић,виши стручни сарадник
  3. Начин извештавања у поступку  акредитације- Александар Лабус и Небојша Митровић, виши стручни сарадници

Састанку  су присуствовали из наше установе присуствовали: директор Опште болнице Др Милан Грба, др Јасмина Јовић координатор за акредитацију и Евица Вулић заменик координатора.

У очекивању смо именовања представника Агенције који ће бити задужен за помоћ у припреми за поступак самооцењивања у процесу акредитације наше болнице.