Google+

Акредитација

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је дана, 21.10.2013. године потписала Уговор о акредитацији са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, уз обавезу финансирања истог од стране Владе Аутоновмне Покрајине Војводине.

Дана, 01.11.2013. године директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор конституисао је Тим за самооцењивање квалитета рада у следећем саставу:

 1. Загорац др Никола –вођа тима
 2. Вулић Евa ВМС
 3. Симин др Чедомир
 4. Којић Бранка ВМС
 5. Орловић др Ђорђе
 6. Лалић Весна дипл.ецц
 7. Зарић др Синиша
 8. Јовић др Јасмина
 9. Крендић Сава дипл.ецц
 10. Поњевић др Иван
ТИМ 1: Опште лечење
 1. Др Загорац Никола – вођа тима
 2. Поњевић др Иван
 3. Јовић др Јасмина
 4. Веиновић др Милош
 5. Бaшић Ирена ВМС
 6. Стјепановић др Небојша
 7. Дамјановић Сузана ВМС
 8. Половина Мирјана МС
 9. Арнаут др Милан
 10. Кархер др Карло
ТИМ 2: Операционе сале
 1. Зарић др Синиша – вођа тима
 2. Глушчевић Деса МС
 3. Марјакај Евица ВМС
 4. Вуковић др Миодраг
 5. Маунић Ирена ВМС
 6. Гуглета др Миладин
ТИМ 3:Интензивно лечење и нега
 1. Вукелић- Газдић др Соња – вођа тима
 2. Минић Данијела ВМС
 3. Проданов Славица ВМС
 4. Орловић др Ђорђе
 5. Делић др Александар
 6. Вујевић др Загорка
 7. Башић Ирена ВМС
ТИМ 4: Пријем и збрињавање ургентних стања
 1. Парчетић прим др Зоран – вођа тима
 2. Голубовац Весна МС
 3. Косановић др Дарко
 4. Којић Бранка ВМС
ТИМ 5: Радиолошка дијагностика
 1. Шафхаузер др Драгана – вођа тима
 2. Шафхаузер Себастијан ВРТ
 3. Зејак Милан ВРТ
ТИМ 6: Лабораторијска дијагностика
 1. Меселџија др Соња – вођа тима
 2. Мандић Марија ВЛТ
 3. Гутовић др Марија
 4. Ралић Љиљана ВТТ
 5. Гргуров Зорка ВМС
ТИМ 7: Фармацеутска здравствена делатност
 1. Видовић Викторија дипл. пх – вођа тима
 2. Ковач Стипан ФТ
ТИМ 8: Животна средина
 1. Којић Бранка – вођа тима
 2. Пикулић Вељко МТ
 3. Каран др Александра
 4. Милић Зоран, лице за безбедност, здравље на раду и ППЗ
 5. Беширевић Жељко дипл.инг.
ТИМ 9: Људски ресурси
 1. Лалић Весна дипл.ецц – вођа тима
 2. Вулић Евa ВМС
 3. Гутовић др Марија
 4. Милић Зоран,  лице за безбедност, здравље на раду и ППЗ
 5. Поповић Данијела инг.информатике
ТИМ 10: Управљање информацијама
 1. Крендић Сава дипл.ецц – вођа тима
 2. Огризовић Душан проф. информатике
 3. Лазендић Зорица економиста
ТИМ 11: Руковођење
 1. Грба др Милан – вођа тима
 2. Симин др Чедомир
 3. Парчетић прим др Зоран
 4. Којић Бранка ВМС
 5. Лалић Весна дипл.ецц
 6. Крендић Сава дипл.ецц
ТИМ 12: Стандарди управљања
 1. Грба др Милан – вођа тима
 2. Крендић Сава дипл.ецц
 3. Лалић Весна дипл.ецц
 4. Урбановски др Бруно

Именује се Јовић др Јасмина за Координатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор а Вулић Евица за заменика координатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Преузмите: Презентација са састанка тимова.