Google+

18. септембар 2023. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-5777/2023, расписаном и објављеном дана 11. августа 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.–3888/2023 од 01. јуна 2023. године …

Nastaviti čitanje