Google+

13. март 2023. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-1256/2023, расписаном и објављеном дана 24. фебруара 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабран je кандидат: НЕБОЈША ПРОСЕНИЦА, за обављање послова домара/ мајстора одржавања – водоинсталатера у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке …

Nastaviti čitanje