Google+

април 2022 archive

Измена огласа бр. 24.-2056/2022 од 27.04.2022. године

I МЕЊА се текст огласа број 24.-2056/2022 од 27. априла 2022. године којим је оглашена потреба за пријемом у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног дипломираног фармацеута, као и за пријем на одређено време двоје доктора медицине, четрнаесторо медицинских сестара-техничара, једног лабораторијског техничара, једног техничког радника са средњом стручном спремом и …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 26.-1499/2022, расписаном и објављеном дана 25. марта 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабран је кандидат: МИЛАН ГРУДИЋ, за обављање послова возача санитетског возила у болничким установама – истурена болничка одељења у Одсеку возног парка и обезбеђења …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-1394/2022, расписаном и објављеном дана 21. марта 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.–1604/2021-4 од 24. марта 2021. године …

Nastaviti čitanje