Google+

Исправка техничке грешке у огласу број 24.-3003/2021 од 04.06.2021. године

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2019) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

Исправка техничке грешке

у огласу број 24.-3003/2021 од 04.06.2021. године

I

ИСПРАВЉА СЕ ТЕХНИЧКА ГРЕШКА начињена у тексту огласа број 24.-3003/2021 од 04. јуна 2021. године за пријем лица у радни однос на одређено време тако што се:

  • у делу IV предметног огаса који се односи на потребу пријема у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом једног (1) немедицинског помоћног радника испред текста „помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – премештача болесника“ број 2 замењује бројем 1.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје непромењен.