Google+

децембар 2019 archive

Хируршке лапароскопске операције

На одељењу Опште хирургије Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор већ годинама се успешно обављају лапароскопске операције. Од јануара месеца 2018. године, новоизабрани менаџмент на челу са в.д. директора др Драганом Растовић и в.д. заменика директора др Дарком Косановић као и ново именованим начелником Одељења за хирургију, др Синишом Зарић, улажу значајан труд на обнављању …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Исплаћена солидарна помоћ запосленима за рођење 16 беба

В.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор др Драган Растовић и менаџмент болнице успели су да обезбеде и издвоје финансијска средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленима. Како је Колективним уговором код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прописано да запослени има право на солидарну помоћ у случају рођења детета у висини …

Nastaviti čitanje

Државна ревизорска институција оценила мере исправљања у Послеревизионом извештају Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као задовољавајуће

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, је у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор оценила да су мере исправљања које је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предузела у току 2018. године и 2019. године задовољавајуће. Мере исправљања односе се на меру коју субјект ревизије …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-7474/2019, расписаном и објављеном дана 11. децембра 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор а који је измењен и допуњен актом број 24.-7474/2019-1 од 11. децембра 2019. године, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији …

Nastaviti čitanje

Превентивни прегледи

У складу са акцијом организовања бесплатних превентивних прегледа, коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, у недељу, дана 22.12.2019. године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, организује групу превентивних прегледа коју сачињавају: КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ – ЕКГ И МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА, ТУМОР МАРКЕРИ – ДВА ТУМОР …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 48/2019 отворени поступак – Набавка лекова 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 48/2019 отворени поступак – Набавка лекова 2 Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 47/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу – поновљен поступак

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 47/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу – поновљен поступак Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Измена и допуна огласа

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА БР. 24.-7424/2019 од 11.12.2019. године I Мења се текст огласа број 24.-7474/2019 од 11. децембра 2019. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом петоро медицинских сестара-техничара, на одређено време двоје медицинских сестара-техничара, на неодређено време двоје помоћних радника са нижом стручном спремом и на одређено …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ПЕТОРО (5) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ …

Nastaviti čitanje

Load more