Google+

октобар 2019 archive

Јавна набавка 37/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Превентивни прегледи

У складу са акцијом организовања бесплатних превентивних прегледа, коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, у недељу, дана 03.11.2019. године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, организује групу превентивних прегледа коју сачињавају: НЕУРОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ, МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ, ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ. Неуролошки прегледи обављаће се у хируршком ендоскопском …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-5125/2019, расписаном и објављеном дана 16. септембра 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 34/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 34/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 35/2019 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 35/2019 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу Преузмите документа из одељка Јавне набавке.