Google+

Обавештење – заштитник осигураника

Обавештавају се пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање да у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, да се у просторијама Опште болнице „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор (зграда „бараке“), налази службеник Републичког фонда за здравствено осигурање – заштитник осигураника.

Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког фонда за здравствено осигурање пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ, а све у циљу лкшег остваривања права на здравствену заштиту, као и осталих права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник  РС“, бр. 107/05, 109/05- испр., 57/11, 110/21- одлука УС и 119/12).

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања, који по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница, те подносиоцу пријаве доставља писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.

Послове заштитника осигураника у Општој болници „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор обавља Бошко Милић, дипл.прав. – број телефона 025/467-826 и 064/852-27-78.

За више информација обратите се надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање као и на веб страници www.rfzo.rs.

Директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Др Милан Грба

Јавна набавка број 7-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 7-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање. Nastaviti čitanje

X састанак координатора за акредитацију

05. мaja 2014. године у 12,00 часова у  сали за састанке у згради Управе болнице одржан је X састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију са  вођама Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Одржан други део обуке за акредитацију

23. и 24. aприла 2014. године одржан је други део обуке у оквиру представљања станарда и критеријума за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Записник са I конститутивне седнице Надзорног одбора

Преузмите документ: Записник са I конститутивне седнице Надзорног одбора

Записник са V седнице Управног одбора

Преузмите документ: Записник са V седнице Управног одбора

Седница координатора за акредитацију

7.04.2014. године у 10,00 часова у сали за састанке, одржана је седница Kooрдинатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор са Вођама тимова за акредитацију. Nastaviti čitanje

Састанци тимова за акредитацију

26. и 27. фебруара одржани су састанци Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, са Др Горданом Радовановић и др Владимиром Дарковским, представницима Агенције за Акредитацију здравствених установа Србије. Nastaviti čitanje

Седница Комисије за акредитацију

29.01.2014. године одржана је седница Комисије за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на којој је урађена Корекција Тимова за самооцењивање у процесу акредитацију наше установе.Поступак акредитације се састоји од:

  1. Nastaviti čitanje

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године Nastaviti čitanje

Load more