Google+

Наредба о обезбеђењу минимума процеса рада

На основу члана 16. Статута Опште бонице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, став 5. члана 75. Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије број 107/05; 72/09-др закон; 88/10; 99/10; 57/11 119/12 и 45/2013) а у складу са Уредбом о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственим установама (Службени гласник Републике Србије број 25/97) директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор доноси следећу: Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 2-2014 – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 2-2014 – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 1-2014 – Набавка имплантата у ортопедији (протезе)

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку број 1-2014 – Набавка имплантата у ортопедији (протезе). Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности број 2-2014 – Надоградња црно белог ултразвучног апарата произвођача SonoScape Кина, модел S2

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 2-2014 – Надоградња црно белог ултразвучног апарата произвођача SonoScape Кина, модел S2. Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности број 4-2014 – Репарација ултразвучног апарата TOSHIBA „NEMIO SSA 550“

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 4-2014 – Репарација ултразвучног апарата TOSHIBA „NEMIO SSA 550“. Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 3-2014 – Набавка одговарајућих ЕКГ рекордера компатибилних са постојећим ЕКГ холтер системом SCHILLER MT-200

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 3-2014 – Набавка одговарајућих ЕКГ рекордера компатибилних са постојећим ЕКГ холтер системом   SCHILLER MT-200. Nastaviti čitanje

Изјава о мисији, визији и стратешким циљевима

На основу члана 19. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 37. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на седници одржаној 28.01.2014. године донео је следећу Одлуку: Nastaviti čitanje

ИНФОРМАЦИЈА о узимању крви из пупчаника

Овим путем Вас обавештавам да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од Министарства здравља Комисије за процену здравствених технологија добила сагласност Решењем број 500-01-0046/2012-02 од 26.06.2012. године, за увођење нове здравствене технологије:

  • узимање крви из пупчаника.

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ће у складу са Инструкцијама Министарства здравља Републике Србије о узимању и транспорту крви из пупчаника у банке ћелија у иностранство приступити закључењу Уговора са одговарајућом банком ћелија у иностранству а исте су дужне пре склапања уговора доставити:

  • Предлог уговора о пословно техничкој сарадњи
  • Извод из Агенције за привредне регистре
  • Уговор о ексклузивном заступништву у превозу
  • Податци о банци матичних ћелија
  • Решење Агенције за лекове и медицинска средства о систему за прикупљање крви и опремљености сета уређајем за праћење температуре.

Истовремено Вас обавештавам да је Управни одбор Опше болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор донео Одлуку о наплати услуге узимања крви из пупчаника у износу од 5.000,00 динара а која се не обезбеђује на терет сресдстава обавезног здравственог осигурања.

У складу са чланом 14. Закона о трансплатацији ћелија и ткива (Сл. гласник РС број 72/2009.) одређује се Рачић др Лазар за Координатора за поступак узимања крви из пупчаника о чему ће се прибавити сагласност Министарства здравља.

С поштовањем,
Директор Опште болнице
Грба др Милан

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

У одељку „Документа” можете преузети образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја.

 

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2014. године.

 

 

Оглас је истекао 16.01.2014.

 

Load more