Google+

Редовна посета Агенције за акредитацију

Дана 11. маја 2016. године ће се обавити прва редовна посета Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Циљ акредитацијске посете је утврђивање имплементације Плана о унапређењу квалитета и начин на који Општа болница „Др Радовој Симоновић“ Сомбор одржава стечену акредитацију.