Google+

XI састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију

Интензиван рад Тимова у процесу акредитације Опште болнице се наставља. Nastaviti čitanje

Обавештење о саветнику за права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље. У том смислу, од дана 1. децембра 2013. Године престала је надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама. Nastaviti čitanje

Резултати анкете о задовољству пацијената и запослених 2013.

На страници „Квалитет рада у болници“ можете погледати резултате Анкете о задовољству пацијената  болничким лечењем и задовољству запослених у 2013. години.

Обавештење – заштитник осигураника

Обавештавају се пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање да у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, да се у просторијама Опште болнице „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор (зграда „бараке“), налази службеник Републичког фонда за здравствено осигурање – заштитник осигураника.

Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког фонда за здравствено осигурање пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ, а све у циљу лкшег остваривања права на здравствену заштиту, као и осталих права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник  РС“, бр. 107/05, 109/05- испр., 57/11, 110/21- одлука УС и 119/12).

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања, који по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница, те подносиоцу пријаве доставља писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.

Послове заштитника осигураника у Општој болници „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор обавља Бошко Милић, дипл.прав. – број телефона 025/467-826 и 064/852-27-78.

За више информација обратите се надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање као и на веб страници www.rfzo.rs.

Директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Др Милан Грба

X састанак координатора за акредитацију

05. мaja 2014. године у 12,00 часова у  сали за састанке у згради Управе болнице одржан је X састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију са  вођама Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Одржан други део обуке за акредитацију

23. и 24. aприла 2014. године одржан је други део обуке у оквиру представљања станарда и критеријума за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Записник са I конститутивне седнице Надзорног одбора

Преузмите документ: Записник са I конститутивне седнице Надзорног одбора

Записник са V седнице Управног одбора

Преузмите документ: Записник са V седнице Управног одбора

Седница координатора за акредитацију

7.04.2014. године у 10,00 часова у сали за састанке, одржана је седница Kooрдинатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор са Вођама тимова за акредитацију. Nastaviti čitanje

Састанци тимова за акредитацију

26. и 27. фебруара одржани су састанци Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, са Др Горданом Радовановић и др Владимиром Дарковским, представницима Агенције за Акредитацију здравствених установа Србије. Nastaviti čitanje

Load more