Google+

Донорска конференција Societe Generale банке

Поводом иницијативе покренуте од стране Societe Generale банке, Експозитура Сомбор – за прикупљање финансијске помоћи за куповину HOLTER апарата за Интерно одељење, којим се мери поремећај срчаног ритма, одржана је донорска конференција 09.10.2013. године у Библиотеци Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Конференцији су присуствовали емининтни представници предузетника, привредника, јавних установа, градских и општинских власти, представника медија, верских заједница Западно – Бачког округа.

Одељење сада има један апарат на који може истовремено да се прикључи три пацијента.

Због велике потребе за овом дијагностичком методом (како упућивањем од стране изабраног лекара, тако и обавезном дијагностичком методом за упућивање у терцијарну установу – Институт за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица) пацијенти на ову методу чекају 5 до 6 месеци.

DonorskaKonferencija2013

Обавештења за пацијенте

Врста здравствених услуга које се НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ на терет обавезног здравственог осигурања

Врста здравствених услуга обезбеђених из средстава обавезног здравственог осигурања

Интегрисани здравствени информациони систем (EU-IHIS)

Пројекат Интегрисани здравствени информациони систем (EU-IHIS) финансира Европска унија са 2,5 милиона евра из Претприступних ИПА фондова. Пројектом је предвиђено увођење болничког информационог система у 19 здравствених установа у Србији као и развој електронског здравственог досијеа.

Пројекат заједнички реализују Министарство здравља Републике Србије и Европска унија, а спроводе Регионална канцеларија Светске здравствене организације за Европу (WHO) – Канцеларија у Србији, уз административну подршку Канцеларије УН за пројектне услуге (UNOPS). Трајаће до 2015. године и током активности користити позитивна искуства и резултате претходних пројеката Европске уније и Светске банке у овој области.

Сврха пројекта је унапређење и даљи развој информационих и комуникационих технологија у здравственом систему Републике Србије. Пројекат се бави питањима попут уноса података, тока и размене података, њихове безбедности, права пацијената и приватности, у складу са функцијама и мандатом здравствених установа.

Кроз ове активности пројекат ће:

  • Обезбедити електронски здравствени досије који ће пратити пацијента током животног века
  • Омогућити бележење и лак приступ здравственим подацима за здравствене раднике
  • Успоставити систем за прикупљање информација које се могу користити за побољшање учинка болница и здравственог система у Србији
  • Пружити подршку у успостављању одрживе ИТ основе за здравствени систем Србије

Као крајњи производ пројекат ће кроз развијене алате, поступке, механизме и побољшане комуникације допринети унапређењу здравствене заштите појединца и јавног здравља, као и рационалног коришћења ресурса, праћења и процене.

Конкретне активности на имплементацији Пројекта у Општој болници у Сомбору, отпочеле су 14.10.2013. године.

Load more