Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослен је 21 радник на неодређено време различитих профила (4 са високом стручном спремом, 7 са вишом и 10 са средњом).

При Одељењу функционише 6 одсека.