Google+

Повратак на Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослено је 27 радника различитих профила (3 са високом стручном спремом, 8 са вишом и 16 са средњом).
У Одељењу постоји 6 одсека.

Руководилац одељења је помоћник директора за економско-финансијске послове Крендић Сава, дипл.ецц.