Google+

Повратак на Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за опште, правне и кадровске послове

У Одељењу за опште, правне и кадровске послове запослено је 16 радника различитих профила од чега је 14 административних радника (3 са високом стручном спремом, 5 са вишом, 6 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 кв возач).
У Одељењу постоји 3 одсека.

Руководилац одељења је помоћник директора за опште, правне и кадровске послове Весна Лалић, дипл.ецц.