Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за опште, правне и кадровске послове

У Одељењу за опште, правне и кадровске послове запослено је 16 радника на неодређено време различитих профила од чега је 14 административних радника (4 са високом стручном спремом, 5 са вишом, 5 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 кв возач).

При Одељењу функционишу 3 одсека.