Google+

Менаџмент болнице

Генерални директор

Заменик директора

Помоћници директора

Управни одбор

Надзорни одбор

Главна сестра

 

 

Генерални директор

в. д. директора Опште болнице др Милан ГРБА специјалиста – уролог Рођен 13.06.1958. у Кљајићеву, општина Сомбор, где је завршио и Основну школу. Гимназију у Сомбору завршава 1977. године. Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1983. године. Након положеног Државног испита и одслужења војног рока ради као лекар опште праксе у две градске амбуланте и …

Главна сестра

Главна сестра болнице ВМС Бранка КОЈИЋ  

Заменик директора

Заменик директора

Надзорни одбор

Дужности Надзорног одбора Надзорни одбор: разматра извештаје о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун Опште болнице; врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Опште болнице; врши увид у спровођење одлука Управног одбора; разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа; доноси Пословник о свом раду; …

Помоћници директора

Помоћник директора за медицинска питања др Дејан МИЛИНКОВИЋ, спец. ортопед Помоћник директора за организацију здравствене службе др Раденко СТАНИЋ, субспецијалиста васкуларни хирург Помоћник директора за економско-финансијске послове дипл. еец. Сава КРЕНДИЋ Помоћник директора за правне, опште и кадровске послове Весна ЛАЛИЋ Помоћник директора за техничке послове дипл. инг. Жељко БЕШИРЕВИЋ  

Управни одбор

Дужности Управног одбора Управни одбор, као орган управљања Опште болнице, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити: доноси план набавке медицинских и других средстава и опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава; доноси План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; доноси одлуке о средствима у …