Помоћници директора – Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Google+

Povratak na Менаџмент болнице

Помоћници директора

Помоћник директора за медицинска питања

др Дејан МИЛИНКОВИЋ, спец. ортопед

Помоћник директора за организацију здравствене службе

др Раденко СТАНИЋ, субспецијалиста васкуларни хирург

Помоћник директора за економско-финансијске послове

Ирена ЋУЈИЋ, дипл. економиста

Помоћник директора за правне, опште и кадровске послове

Мирјана БОКАН, дипл. правник

Помоћник директора за техничке послове

Иштван Сабо, дипл. инг.