Google+

Повратак на Сектор за хируршке гране

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију

На Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију је запослено 11 лекара (од тога је 7 лекара специјалиста ортопеда, 1 лекар специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије, 1 лекар специјалиста максилофацијалне хирургије , 1 лекар је на специјализацији и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац), 37 медицинских сестара и 4 спремачице.

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију одељење располаже са 51 креветом. На одељењу постоји 6 одсека.

Годишње се на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију хоспитализује 1.687 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 19.420 пацијената. Урађено је 146 консултативних прегледа.

Лекари Одељења за ортопедску хирургију и трауматологију годишње у просеку обаве 2.619 малих и великих хируршких интервенција.

Просечна дужина лечења износи 7,33 дана, а заузетост постељног фонда износи 66,42%.

На одељењу се ради велики број операција из домена ортопедске хирургије: уградња тоталних цементних и бесцементних протеза кука (око 156 годишње), уградња парцијалних протеза кука.

Из домена пластичне и реконструктивне хирургије ради се читав низ естетских и корективних хируршких захвата, а од недавно се раде и имплантације вештачке дојке након мастектомије (хируршког одстрањења дојке).

 • Вуковић др Мирољуб – начелник, лекар специјалиста ортопед
 • Лукић др Срђан – шеф Одсека трауматологије, лекар специјалиста ортопед
 • Цурновић Прим. др Карољ – шеф одсека дечије ортопедије, лекар специјалиста ортопед
 • Смиљанић др Игор – шеф одсека за пластичну и реконструктивну хирургију, лекар специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије
 • Зорић др Јован – шеф Одсека хладне ортопедије, лекар специјалиста ортопед
 • Крајачић др Дејан – лекар специјалиста ортопед
 • Цветић др Слободан – лекар специјалиста ортопед
 • Милинковић др Дејан – шеф Одсека специјалистичких амбуланти, лекар специјалиста ортопед
 • Ардалић др Младен – лекар специјалиста максилофацијални хирург
 • Цурновић др Карло – лекар на специјализацији
 • Топић др Небојша – доктор медицине
 • Маунић Ирен – главна сестра одељења, виша медицинска сестра

галерија фотографија