Google+

Повратак на Сектор за хируршке гране

Одељење за оториноларингологију

На одељењу је запослено 4 лекара специјалиста, 14 медицинских сестара и 2 спремачице.

ОРЛ одељење располаже са 14 кревета. На одељењу постоји 4 одсека.

Годишње се на ОРЛ одељењу хоспитализује 890 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 15.324 пацијената. Просечна дужина лечења износи 3,87 дана, а заузетост постељног фонда износи 67,34%. Урађено је 1.015 консултативних прегледа.

Од дијагностичких прегледа раде се следеће процедуре: директна епифарингоскопија, отомикроскопски прегледи, аудиометријско испитивање слуха, тимпанометрија, испитивање вестибуларног апарата итд. Годишње се уради 12.339 свих дијагностичких прегледа.

На одељењу се ради велики број операција из домена ОРЛ хирургије: тонзилектомије у локалној и општој анестезији, тимпаноцинтезе и уградња вентилационих цевчица код деце, корекције отапостазе, предње и задње хемостазе код епистаксе, експлоративне ларингомикроскопије итд.

Лекари ОРЛ одељења годишње обаве 1.149 хируршких интервенција.

  • Меселџија др Велибор – начелник, лекар специјалиста ОРЛ
  • Чордаш др Марија – шеф Одсека цервикофацијалне хирургије, лекар специјалиста ОРЛ
  • Радосављевић др Зоран – шеф Одсека аудиологије, лекар специјалиста ОРЛ
  • Матејић др Радомир – шеф одсека ринофарингологије, лекар специјалиста ОРЛ
  • Гргуров Зорка – главна сестра одељења, виша медицинска сестра

галерија фотографија