Google+

Нови уређаји у реновираном простору Одсека за дијализу

На Одсеку за дијализу у Oпштој болници “Др Радивој Симоновић“ Сомбор се дијализира 103 болесника са територије Сомбора, Куле, Оџака и Апатина. За продужење и квалитет живота дијализних пацијената једна од веома важних карика у дијализном ланцу је уређај за припрему воде и реверзна осмоза.

Нажалост осмоза, која је инсталирана још 2001. године, је због дотрајалости била често у квару, квалитет воде (хемијски и бактериолошки) неисправан, те су били чести прекиди у раду Одсека за дијализу. Обзиром да живот пацијената зависи од дијализног третмана, пацијенти су и поред тога редовно дијализирани, често и у четири смене захваљујући пожртвованости дијализног особља.

Више пута је током тих година указивано на неопходност набавке уређаја за предтретман воде за дијализу и реверзне осмозе, који је захваљујући в.д. директора Опште болнице, др Драгану Растовићу, и његовим напорима набављен. Уговор о пословно техничкој сарадњи потписан је са компанијом „Fresenius medical care“ за реверзну осмозу, Aqua B plus 1500 l, једне од најсавременијих на светском тржишту и 10 апарата за дијализу чија је укупна вредност 14.805.000,00 дин.

Од маја месеца 2019. године Одсек за дијализу у Oпштој болници “Др Радивој Симоновић“ Сомбор има инсталирану нову реверзну осмозу са новим постројењем за припрему воде, нову водоводну инсталацију а од септембра 2019. и новоприспеле апарате за дијализу марке Fresenius 5008 S.

Осим техничке опреме на Одсеку су вршене и грађевинске радње ради проширења простора и захвањујући донаторству MS Enterijera из Апатина чији је власник г –дин Врдољак Мирко окречене су дијализне сале као и остали простор на Одсеку.

Захваљујући свему наведеном, Општа болница Сомбор је добила вредну опрему којом је омогућено да се дијализним пацијентима осим свакодневног продужетка живота и боље рехабилитације, живот учини бољим и квалитетнијим.