Google+

Колоноскопије и гастроскопије на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења

До 16.01.2018. када је испоручен и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП и до 06.07.2018. године када је испоручен и пуштен у рад нов уређај -КОЛОНОСКОП на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор листе чекања су биле преко 7 месеци због застареле опреме која је често била у квару и за коју је било немогуће наћи резерве делове.

За оба ова уређаја средства за куповину савремених апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетне уређаје најновије генерације чиме је омогућен адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике и превентиве, смањење смртности од колоректалног карцинома и од карцинома горњег дигестивног тракта и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

Захваљујући набавци ова два уређаја поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад тако је у 2018. години урађено укупно 1779 гастроскопија и 687 колоноскопија док је тај број у 2019. години био: 1454 гастроскопије и 976 колоноскопија.

Осим редовних, дијагностичких процедура обављају се и превентивни прегледи када се пацијенти упућују директно из Дома здравља на скриниг.

Може се рећи да листе чекања више не постоје ни за једну процедуру. Стварају се тзв лажне листе чекања које су узрок не одазивању пацијената на заказане прегледе. Таквих случајева је у просеку 100 годишње. Такви пацијенти се заказују у следећем термину и по некад померају два до три пута годишње што даје нералну слику стања.