Google+

Прва седница Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ је 08. јула 2019. године одржала ПРВУ СЕДНИЦУ:

За председника Комисије изабрана је др Светлана Холцер Вукелић а за заменика др Дејан Милинковић

Усвојен је Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите

Разматран је извештај Комисије за спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у првом делу 2019. године

Чланови су упознати са Планом унапређења квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сачињен на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Републике Србије.