Google+

Набављен нови ултразвучни апарат премиум класе са 2 сонде за радиологију

Данас је у Служби за радиолошку дијагностику Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор испоручен је и пуштен у рад нов ултразвучни апарат LOGIQ S7 премиум класе са две сонде произвођача GE – General Electric.

Средства за куповину новог апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години.

Значај набавке новог ултразвучног апарата Општој болници Сомбор првенствено је решавање приоритета и проблема насталих непостојањем основне опреме за примену савремених дијагностичких процедура у радиолошкој дијагностици као и неометано функционисање Службе. Чести кварови старих апарата довели су до стварања дуге листе чекања. Нови уређај може да покрије све модусе али ће се на њему највише радити доплери крвних судова.

Набавка нове, савремене опреме у сврху неометаног рада резултира унапређењем организације и обављања делатности здравствене установе, смањењу листе чекања као и унапређењу доступност и приступачност здравствене заштите становника Западно-бачког округа.