Google+

9. јануара 2020. archive

Колоноскопије и гастроскопије на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења

До 16.01.2018. када је испоручен и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП и до 06.07.2018. године када је испоручен и пуштен у рад нов уређај -КОЛОНОСКОП на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор листе чекања су биле преко 7 месеци због застареле опреме која је често била …

Nastaviti čitanje

Нови Посебан колективни уговор за здравство

Од данас је у примени Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019) који су закључили Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Влада Републике Србије. Уговор је закључен на период од …

Nastaviti čitanje