Google+

јануар 2020 archive

Значај нове опреме за уролошку ендоскопију

Захваљујући залагању менаџмента Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на челу са в.д. директора, др Драганом Растовићем и у сарадњи са начелником Одељења за урологију, др Николом Славнићем, крајем августа 2019. године испоручена је нова, савремена опрема за уролошку ендоскопију произвођача „Olympus“. Средства за куповину нове опреме опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство …

Nastaviti čitanje

ПОТПУНA ЗАБРАНА ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА

Обавештавамо јавност да се од дана 28.01.2020. године потпуно забрањују посете пацијентима Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, због актуелне ситуације повећаног броја респираторних инфекција. Потпуна забрана посета је на снази до даљег.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Служба за заједничке медицинске делатности – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због замене одсутних запослених, а најдуже до њиховог повратка …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 55/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 55/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала 2 Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Нови уређаји у реновираном простору Одсека за дијализу

На Одсеку за дијализу у Oпштој болници “Др Радивој Симоновић“ Сомбор се дијализира 103 болесника са територије Сомбора, Куле, Оџака и Апатина. За продужење и квалитет живота дијализних пацијената једна од веома важних карика у дијализном ланцу је уређај за припрему воде и реверзна осмоза. Нажалост осмоза, која је инсталирана још 2001. године, је због …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 54/2019 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 54/2019 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 51/2019 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 51/2019 отворени поступак – Набавка горива Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Колоноскопије и гастроскопије на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења

До 16.01.2018. када је испоручен и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП и до 06.07.2018. године када је испоручен и пуштен у рад нов уређај -КОЛОНОСКОП на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор листе чекања су биле преко 7 месеци због застареле опреме која је често била …

Nastaviti čitanje

Нови Посебан колективни уговор за здравство

Од данас је у примени Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019) који су закључили Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Влада Републике Србије. Уговор је закључен на период од …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Load more