Google+

нов 17 2017

Aкција бесплатних превентивних прегледа за 19.11.2017.

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 19.11. 2017. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује нову групу превентивних прегледа  коју сачињавају:

 1. УСГ преглед абдомена,
 2. Лабораториска анализа нивоа T3, T4, TSH,
 3. Мамографија,
 4. Лабораторијска анализа PSA,
 5. ШУК,
 6. ЕКГ.

Сви наведени прегледи и анализе обављаће се у просторијама Радиолошке службе – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр.75.

Прегледе могу да обаве сви заинтересовани грађани као и сви они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

НАПОМЕНА за обављање одређених прегледа:

 • УСГ преглед абдомена – потребно је доћи без доручка
 • Мамографија – мамографија се ради женама од 50 до 69 година живота.

Уколико је жени раније већ рађена мамографија, поновно снимање се врши након 2 (две) године (не у краћем року од тога).

Уколико жена поседује снимке и налазе раније рађених мамографија, потребно је да их понесе са собом на снимање.

нов 10 2017

Оглас за пријему радни однос

Објављен је оглас за:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом:
 1. ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА ОДСЕКА ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 2. ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медиинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику

нов 03 2017

Јавна набавка 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 31 2017

Јавна набавка 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 30 2017

Обавештење о ступању на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова

Дана 28. октобра 2017. године ступио је на снагу Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године.

Увид у текст Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

окт 27 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-4966/2017, расписаном и објављеном дана 10. октобра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године, Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

 • ЂУРИЦА РАДИН, за обављање послова медицинске сестре у интензивној нези на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 • ДАЈАНА ОПАЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре на одељењу на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 • САРА МИРИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,
 • ЗВЕЗДАНА ГРОЗДАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,
 • ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,
 • НОВАК СТЕВАНИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

окт 20 2017

Обавештење о датој сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, је дана 20. октобра 2017. године исходовала Сагласност бр. 110-0-424/2017-02, дату од стране Министарства здравља Републике Србије на текст Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године.

С тим у вези, предметни Правилник је дана 20. октобра 2017. године истакнут на оглосну таблу Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, где се може извршити увид у исти.

Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембар 2017. године, ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана истицања на огласну таблу.

окт 20 2017

Јавна набавка 38/2017 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 38/2017 отворени поступак – Набавка горива.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 18 2017

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 16 2017

Јавна набавка 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more