Google+

јул 18 2017

Јавна набавка 31/2017 отворени поступак – Набавка подлога за хемокултуру

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 31/2017 отворени поступак – Набавка подлога за хемокултуру.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

јул 14 2017

Обавештење о ступању на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Дана 13.07.2017. године ступио је на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-3167/2017 од 21. јуна 2017. године.

Увид у текст Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од 21. јуна 2017. године

јул 13 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ПЕТ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:
 1. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 3. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 5. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Служба за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА – за обављање послова:
 1. ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА ОДСЕКА ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 14.07.2017. – 21.07.2017.

јул 07 2017

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за 2017. годину

Влада Републике Србије донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину по којој Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор треба да има 1136 запослених.

јул 07 2017

Јавна набавка 23/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 23/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

јун 23 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

ППо огласу број 29.-2786/2017-1, расписаном и објављеном дана 06. јуна 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године и и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР МИЛЕ БАРАЋ, за обављање послова лекара специјалисте гинеколога на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,
 • ДР МИЛИЦА СВИЛАР, за обављање послова болничког лекара на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,
 • ДР СЛОБОДАН ДИМИЋ, за обављање послова болничког лекара на на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,
 • ЕМИЛ САКАЛИ, за обављање послова медицинске сестре у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 • MELINDA KATATIČ-PAPP, за обављање послова медицинске сестре на одељењу на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 • МИЛКА РЕБИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,
 • МИРЈАНА РИСТИЋ, за обављање послова медицинске сестре за рад на апаратима за функционалну дијагностику на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,
 • СЛАЂАНА УРБАНОВСКИ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,
 • ДАНИЕЛА ШУШЊАР, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,
 • РАДМИЛА МАНОЈЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,
 • ESZTER MESAROŠ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за оториноларингологију, Сектор за хируршке гране,
 • ЕМИЛ ЛАДОЦКИ, за обављање послова медицинске сестре у интензивној нези на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,
 • ДАРКО КОЊОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре у интензивној нези на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,
 • ЗОРАН РАДИЧЕВ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ДАНИЈЕЛА ГРУЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,
 • ИВАНА БАСТА, за обављање послова физиотерапеутског техничара на Одељењу за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију, Служба за продужено лечење и негу,
 • НИКОЛА ПУРИЋ, за обављање послова физиотерапеутског техничара на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

јун 23 2017

Јавна набавка 25/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 25/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

јун 07 2017

Кадровски план – ново запошљавање

Министарство здравља Републике Србије донело је Кадровски план за Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2017. годину којим је утврђено да Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор може имати највише до 1203 запослена од чега 1136 запослених (на неодређено и одређено време) обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања и на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средства дала је сагласност Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних, односно упражњених, 39 радних место и то:

8 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране
2 здравствена сарадника са високом стручном спремом – дипломирана психолога
4 здравствена радника са вишом стручном спремом
20 здравствених радника са средњом стручном спремом и
5 немедицинских техничко – помоћних радника са нижом стручном спремом.

Први оглас за пријем дела радних места објављен је на сајту Министарства здравља 06.06.2017., web сајту Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и огласној табли Националне службе за запошљавање.

јун 07 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА за обављање послова:

 1. ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ГИНЕКОЛОГА на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 2. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДАНАЕСТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА – за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ХЕМОДИЈАЛИЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ЗА РАД НА АПАРАТИМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњено радно место по Правилнику,
 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Уролошком одељењу, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за оториноларингологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 8. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњено радно место по Правилнику и
 9. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ИЛИ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА НЕОНАТОЛОГИЈИ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА на Одељењу за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију, Служба за продужено лечење и негу – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику и
 2. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 07.06.2017. – 14.06.2017.

мај 22 2017

Јавна набавка 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «