Google+

окт 24 2016

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-4641/2016, расписаном и објављеном дана 06. октобра 2016. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су селедећи кандидати:

  • ВАГИЋ МАЈА, лабораторијски техничар, а за обављање послова под тачком I.1.: здравственог техничара-лаборанта у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са  породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 28. фебруаром 2017. године,
  • МОМЧИЛОВИЋ МИРЈАНА, педијатријска сестра-техничар, а за обављање послова под тачком II.1.: медицинске сестре на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања,
  • МЕДИЋ МИЛИЦА, гинеколошко-акушерска сестра, а за обављање послова под тачком III.1.: акушерске сестре у рађаони и породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са одсуства са рада ради посебне неге детета, али не дуже од закључно са 04. августом 2017. године.,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке, те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

окт 20 2016

Јавна набавка 45/2016 отворени поступак – Набавка добара – хируршки конци

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 45/2016 отворени поступак – Набавка добара – хируршки конци.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 20 2016

Објављени показатељи квалитета рада за 2015. годину

Завод за јавно здравље Сомбор извршио је анализу показатеља квалитета рада у здравственим установама западно-бачког округа за 2015 годину.

Увид у анализу показатеља можете извршити у одељку: Квалитет рада у болници

окт 19 2016

Јавна набавка 47/2016 преговарачки поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 47/2016 преговарачки поступак – Набавка рачунарске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 18 2016

Уговор о сарадњи

Дана 17.02.2010. године под бројем 8.1. 243 Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
је закључила Уговор о сарадњи са Care Direct d.o.o. Београд, улица Милутина Миланковића 120в чији је предмет дистрибијија без надокнаде едукативних материјала болницама и мајкама од стране компаније Care Direct који су одобрени од стране Института за Јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – БАТУТ“. Ови материјали обезбеђују информације о нези беба.

Увид у Уговор о сарадњи склопљен између Опште болнцие „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и Care Direct можете извршити путем следећег линка: Уговор о сарадњи.

окт 11 2016

Јавна набавка 19/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – реновирање неуропсихијатрије Опште болнице Сомбор

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 19/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – реновирање неуропсихијатрије Опште болнице Сомбор.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 07 2016

Oглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног лабораторијског техничара за обављање послова:

  1. Здравственог техничара-лаборанта  у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатносто – 1 извршилац, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 28. фебруаром 2017. године.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 07.10.2016. – 14.10.2016.

окт 05 2016

Јавна набавка 43/2016 преговарачки поступак – Набавка таблетиране соли

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 43/2016 преговарачки поступак – Набавка таблетиране соли.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 29 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о радној дисциплини запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 29.08.2016. године ступио је на снагу Правилник о радној дисциплини запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, бр. 29-4274/2016 од 15.09.2016. године, а чиме је престао да важи Правилник о радној дисциплини и понашању запослених Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор бр. 8.1.1095/2010 од 16.07.2010. године.

Увид у текст Правилник о радној дисциплини запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор бр. 29-4274/2016 од 15.09.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о радној дисциплини и понашању запослених.

сеп 29 2016

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-4220/2016, расписаном и објављеном дана 12. септембра 2016. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су следећи кандидати:

  • за обављање послова под тачком I.1: болничког лекара на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, доктор медицине ВИГЊЕВИЋ ДР СОЊА,
  • за обављање послова под тачком I.2: болничког лекара на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, доктор медицине РАДМИЛО ДР ЉИЉАНА,
  • за обављање послова под тачком 1: медицинске сестре у коронарној јединици на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар БОДРОЖИЋ КРИСТИНА,
  • за обављање послова под тачком 2: медицинске сестре-инструментарке на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар ПЕТРОВИЋ ТИЈАНА,
  • за обављање послова под тачком 3: медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар МАНОЈЛОВИЋ РАДМИЛА,
  • за обављање послова под тачком 4: медицинске сестре одељења на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар РЕБИЋ МИЛКА,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатом засноваће се закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контакрирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објаве овог обавештења, те, уколико су незадовољни овом Одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Старије објаве «