Google+

Тројезичне табле

Тројезичне табле

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, уручили су јуче, 16.04., уговоре о додели буџетских средстава органима и организацијама са територије АП Војводине, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина. За ову намену, обезбеђена су средства у укупном износу од 9,5 милиона динара која су расподељена на 83 органа и организације на територији АП Војводине.

В.д. дирекор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Драган Растовић, је испред наше установе потписао уговор у вредности од 300.000,00 динара за израду вишејезичних табли и путоказа који ће бити смештени у кругу болнице на Војвођанској 75 и Апатиски пут 38. На основу правилника о употреби језика националних мањина на територији Општина Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци Општа болница Сомбор додељеним средствима израдиће табле и путокази штампане на: српски-ћирилица, хрватски-латиница и мађарски-латиница чиме ће се обезбедити олакшано кретање и сналажење свим пацијентима који гравитирају нашој установи јасним и транспарентним обележеним болничким кругом, означеним називима одељења, служби и амбуланти на три језика најзаступљенијих народа и народности.

Приликом доделе уговора у Покрајинској влади председник Покрајинске владе Игор Мировић је истакао да је: „Важна суштина је у заједништву, у заједничком животу, у истицању вредности које припадају свима, јер, вредност националних заједница је наша заједничка вредност и вредност већинског народа је вредност сваке националне заједнице“, и додао „да се то мора показивати различитим гестовима подизања финансијског и техничког капацитета примене службене и сваке друге употребе мањинских језика и писама на територији Војводине“.

Потпредседник Михаљ Њилаш је овом приликом додао да: „Будући да су мултикултурализам и мултиетничност, чије је обележје и вишејезичност, међу највећим богатствима наше Војводине, нешто по чему смо као регија препознатљиви свуда у Европи, па и свету, важно је да то богатство сачувамо, негујемо и унапредимо, а то можемо само ако смо удружени и јединствени у остварењу тог циља“.

Јавна набавка 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Оглас за продају моторних возила

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на основу одлуке са 8. седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, одржане дана 28. фебруара 2018. године, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

прикупљањем писмених понуда, и то

 1. Там 75 Т 5Б, произведено 1981. године – почетна цена износи: 130.000,00 динара;

 2. Застава Флорида 1.3, произведено 2000. године – почетна цена износи: 27.000,00 динара;

 3. Лада ваз 111 1.5, произведено 2004. године – почетна цена износи: 55.000,00 динара;

 4. Застава Лада 2104, произведено 1996. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара;

 5. Застава 101 поли, произведено 1992. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

Моторна возила су неисправна и некомплетна. Моторна возила се продају у виђеном и фактичком стању, без права на накнадну рекламацију. Право учешћа имају домаћа правна и физичка лица. Продавац не гарантује да моторно возило која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за то возило. Сматра се да је понудилац пре слања писане понуде обавио разгледање возила која се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени стања возила. Разгледање возила се врши у периоду од 10.04.2018. године до 13.04.2018. године према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем.

Овлашћено лице: Мирко Митровић, тел. 064/ 8783770.

Писмена понуда обавезно мора садржати следеће:

 • Податке о возилу које је предмет продаје, све према објављеном огласу и понуђену цену;

 • име и презиме, име и презиме једног родитеља;

 • адресу и фотокопија личне карте;

 • број телефона и/или број факса;

Понуда у којој цена није наведена, или није дата у валути по којој је оглашена почетна цена или је дата описно неће се разматрати. Понуда у којој је понуђена цена нижа од почетне оглашене цене такође се неће разматрати.

Продаја возила се обавља путем прикупљања затворених понуда. Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком За Комисију за отуђење основних средстава (моторна возила) , на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, 25000 Сомбор, поштом или личном доставом. Понуде достављене после наведеног рока неће се разматрати. Отварање понуда и избор најповољније понуде обавиће се дана 16.04.2018. године. Сви припадајући порези и остали трошкови учествовања у поступку падају на терет купца.

Јавна набавка 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Бесплатни превентивни прегледи 25.03.2018. године

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 25.03.2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова организује следеће прегледе:

 1. Ултразвук абдомена,
 2. Прегледи меланома (младежа),
 3. Гинеколошки прегледи.

Ултразвук абдомена и прегледи меланома (младежа) обављаће се у просторијама Радиолошке службе – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, улица Војвођанска бр. 75.

Гинеколошки прегледи ће се обављати у просторијама Одељења за гинекологију и акушерство Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, Војвођанска 75.

НАПОМЕНА:

Пацијенти који намеравају обавити преглед ултразвук абдомена не треба да усносе храну након 20.00 часова претходног дана, а на дан прегледа не треба да уносе ни храну ни течност.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Дан борбе против рака дојке

Поводом Националног дана борбе против рака дојке – 20. март у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 20. марта 2018. године у периоду од 13.00 до 19.00 часова обављаће се бесплатни мамографски прегледи у просторијама Радиолошке службе – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр. 75.
Мамографија се ради женама од 50 до 69 година живота.
Уколико је жени раније већ рађена мамографија, поновно снимање се врши након 2 (две) године (не у краћем року од тога). Уколико жена поседује снимке и налазе раније рађених мамографија, потребно је да их понесе са собом на снимање.

Јавна набавка мале вредности 8/2018 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 8/2018 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Потписани уговори за набавку медицинске опреме

У петак, 02.03.2018. године, у Покрајинској влади директорима 18 здравствених установа чији је оснивач АП Војводина, предати су уговори вредни укупно 400 милиона динара. Уговоре за набавку медицинских апарата и друге опреме уручио је председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Том приликом директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Драган Растовић, потписао је уговор вредан 42.500.000,00 динара за набавку 16-слајсног ЦТ апарата и комплетног система за видео колоноскопију.

Општа болница Сомбор је једна од три здравствене установе на територији АП Војводине која је овом приликом добила средства за набавку новог ЦТ апарата.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић искористио је прилику да најави важну вест која се тиче здравствених установа: „У наредних 60 дана имаћемо додатних милијарду динара на располагању за даље набавке најсавременије опреме за цео здравствени систем у Војводини. И друге регионалне болнице ће моћи да конкуришу за набавку ЦТ апарата и успећемо да набавимо нове магнетне резонанце за Клинички центар Војводине. За потребе здравственог система у Војводини биће омогућена набавка најсавременије медицинске опреме“.

Он је подсетио да је Покрајинска влада за годину и по дана, успела да покрене велике инвестиције, као што су нова зграда Хитне помоћи у Новом Саду, комплетна реконструкција дела Опште болнице у Панчеву, набавка 21 санитетског возила за мање развијене општине и реконструкције Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Клинике за инфективне болести и Клинике за болести ува, грла и носа у оквиру Клиничког центра Војводине.

Покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић је навео да је Покрајинска влада за унапређење здравства у Војводини у прошлој години обезбедила 1,85 милијарди динара и да се, данас потписаним уговорима у вредности од 400 милиона динара, наставља са улагањима, што говори о односу Покрајинске владе према здравству и свести о улози и значају опремања здравствених установа најсавременијом опремом.

Јавна набавка 7/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 7/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more