Google+

јун 07 2017

Кадровски план – ново запошљавање

Министарство здравља Републике Србије донело је Кадровски план за Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2017. годину којим је утврђено да Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор може имати највише до 1203 запослена од чега 1136 запослених (на неодређено и одређено време) обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања и на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средства дала је сагласност Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних, односно упражњених, 39 радних место и то:

8 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране
2 здравствена сарадника са високом стручном спремом – дипломирана психолога
4 здравствена радника са вишом стручном спремом
20 здравствених радника са средњом стручном спремом и
5 немедицинских техничко – помоћних радника са нижом стручном спремом.

Први оглас за пријем дела радних места објављен је на сајту Министарства здравља 06.06.2017., web сајту Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и огласној табли Националне службе за запошљавање.

јун 07 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА за обављање послова:

 1. ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ГИНЕКОЛОГА на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 2. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДАНАЕСТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА – за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ХЕМОДИЈАЛИЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ЗА РАД НА АПАРАТИМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњено радно место по Правилнику,
 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Уролошком одељењу, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за оториноларингологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 8. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњено радно место по Правилнику и
 9. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ИЛИ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА НЕОНАТОЛОГИЈИ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 

– пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА на Одељењу за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију, Служба за продужено лечење и негу – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику и
 2. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 07.06.2017. – 14.06.2017.

мај 22 2017

Јавна набавка 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мај 18 2017

Јавна набавка 18/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 18/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мај 18 2017

Правилник о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању

Обавештавају се сви запослени да је дана 13. маја 2017. године ступио на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор бр. 29-2111/2017 од 21. априла 2017. године.

Увид у комплетан текст предметног Правилника можете извршити путем следећег линка: Правилник о измени и допуни правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

мај 18 2017

Обавештење за запослене о појму, циљу, значају и начину израде плана интегритета

Обавештавају се сви запослени да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, почела са израдом свог плана интегритета.

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са „Смерницама/Упутствима за њихову израду и спровођење“ које израђује Агенција.

Увид у комплетан текст обавештења можете извршити путем следећег линка: Обавештење за запослене о појму, циљу, значају и начину израде плана интегритета

мај 17 2017

Јавна набавка 19/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: Liga clip

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 19/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: Liga clip.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мај 12 2017

Јавна набавка мале вредности 17/2017 – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 15/2017 – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мај 12 2017

Јавна набавка 14/2017 отворени поступак – Набавка лекова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 14/2017 отворени поступак – Набавка лекова.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мај 11 2017

Јавна набавка мале вредности 16/2017 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 16/2017 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «