Google+

сеп 29 2016

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-4220/2016, расписаном и објављеном дана 12. септембра 2016. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су следећи кандидати:

 • за обављање послова под тачком I.1: болничког лекара на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, доктор медицине ВИГЊЕВИЋ ДР СОЊА,
 • за обављање послова под тачком I.2: болничког лекара на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, доктор медицине РАДМИЛО ДР ЉИЉАНА,
 • за обављање послова под тачком 1: медицинске сестре у коронарној јединици на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар БОДРОЖИЋ КРИСТИНА,
 • за обављање послова под тачком 2: медицинске сестре-инструментарке на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар ПЕТРОВИЋ ТИЈАНА,
 • за обављање послова под тачком 3: медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар МАНОЈЛОВИЋ РАДМИЛА,
 • за обављање послова под тачком 4: медицинске сестре одељења на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запослене са боловања, медицинска сестра-техничар РЕБИЋ МИЛКА,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатом засноваће се закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контакрирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објаве овог обавештења, те, уколико су незадовољни овом Одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

сеп 29 2016

Oглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једне педијатријске сестре-техничара или акушерске сестре за обављање послова:

 1. Медицинске сестре на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – 1 извршилац, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 27.09.2016. – 04.10.2016.

сеп 13 2016

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

I

пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом два доктора медицине за обављање послова:

 1. болничког лекара на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања
 2. болничког лекара на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања

II

пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом четири медицинске сестре-техничара за обављање послова:

 1. медицинске сестре у коронарној јединици на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања
 2. медицинске сестре-инструментарке на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања
 3. медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања
 4. медицинске сестре одељења на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 извршилац, до повратка запослене са боловања

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 13.09.2016. – 20.09.2016.

сеп 06 2016

Распоред програма континуиране медицинске едукације за септембар 2016. године

Истакнут је распоред програма континуиране медицинске едукације за месец септембар. Документ можете погледати у одељку: Распоред програма континуиране медицинске едукације.

авг 31 2016

Јавна набавка 39/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 39/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

авг 31 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 30.08.2016. године ступио је на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор бр. 29-3127/2016 од 07.07.2016. године, а по претходно исходованој сагласности датој од стране  Министарства здравља Републике Србије, сходно чл. 19. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015).

Увид у текст Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор бр. 29-3127/2016 од 07.07.2016. године може се извршити путем следећег линка:

Нормативни акти / Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор од 07.07.2016. године

авг 23 2016

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом три медицинске сестре-техничара за обављање послова:

 1. медицинске сестре у специјалистичкој амбуланти при Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 извршиоц, до повратка запослене са боловања
 2. медицинске сестре одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 извршиоц, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
 3. медицинске сестре одељења на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 1 извршиоц, до повратка запосленог са мировања радног односа, али не дуже од закључно са 31. мартом 2021. године.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 23.08.2016. – 30.08.2016.

авг 12 2016

Јавна набавка 40/2016 отворени поступак – Набавка енергената

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 40/2016 отворени поступак – Набавка енергената.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

авг 11 2016

Јавна набавка 35/2016 отворени поступак – Набавка таблетиране соли – NaCl 25kg – за потребе постројења у оквиру топлане

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 35/2016 отворени поступак – Набавка таблетиране соли – NaCl 25kg – за потребе постројења у оквиру топлане.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

авг 10 2016

Јавна набавка мале вредности 20/2016 – Набавка услуге поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 20/2016 – Набавка услуге поправке и одржавањe моторних возила.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «