Google+

апр 25 2017

Јавна набавка 13/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

апр 21 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-1820/2017, расписаном и објављеном дана 04. априла 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су следећи кандидати:

  • ДР ДЕЈАН ВУКЧЕВИЋ, за обављање послова болничког лекара на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, а на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године,
  • ДР ТАМАРА ЛОНЧАР, за обављање послова болничког лекара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, а на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

апр 12 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једне медицинске сестре-техничара за обављање послова:

1. Медицинске сестре одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, до повратка запослене са боловања.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 13.04.2017. – 20.04.2017.

апр 12 2017

Разрешење заменика директора

Покрајинска Влада АП Војводине 05.04.2017. године донела је Решење о разрешењу Урбановски др Бруна, дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на лични захтев.

апр 05 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом два доктора медицине за обављање послова:

1. Болничког лекара на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

2. Болничког лекара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 05.04.2017. – 12.04.2017.

мар 28 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 10.-1330/2017-1, расписаном и објављеном дана 13. марта 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрана је следећа кандидаткиња:

АНДРИЋ ДРАГАНА, за обављање послова медицинске сестре одељења на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене одсутне запослене, а до повратка запослене са боловања,
као кандидаткиња која у потпуности испуњава услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Изабрана кандидаткиња је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрана кандидаткиња испуњава здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраном кандидаткињом ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

мар 28 2017

Јавна набавка 11/2017 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11/2017 отворени поступак – Набавка медицинских гасова.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мар 24 2017

Јавна набавка 10/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мар 24 2017

Јавна набавка 09/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 09/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

мар 22 2017

Јавна набавка 12/2017 преговарачки поступак – Набавка хируршког конца

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2017 преговарачки поступак – Набавка хируршког конца.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «