Google+

нов 20 2015

Јавна набавка 30/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 30/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 18 2015

Обавештење о лицу задуженом за имплементацију плана унапређења квалитета здравствене заштите у Општој болници Сомбор

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је јануара 2015. године добила сертификат о акредитацији број А 58-09/2015 на период од три године. Након издавања сертификата о акредитацији Агенција има право да спроведе једном годишње редовну посету Општој болници у циљу имплементације Плана унапређења квалитета и начина на који Општа болница одржава стечену акредитацију.

За имплементацију Плана унапређења квалитета здравствене заштите у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор задужен је Милинковић др Дејан, помоћник директора за медицинска питања телефон број: 064/878-3604.

нов 17 2015

Јавна набавка мале вредности 29/2015 – Набавка услуга управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 29/2015 – Набавка услуга управљања отпадом.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 05 2015

Нова опрема за Општу болницу „Др Радивој Симоновић“

novaOprema2015Дана 02. новембра 2015. године Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић и директор Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине Небојша Маленковић, посетили су Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору, која је, захваљујући средствима Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, купила два апарата за анестезију и један ендовидео стуб за гастроскопију. Вредност набављених апарата је 16.884.000,00 динара.

окт 29 2015

Јавна набавка 35/2015 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 35/2015 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 26 2015

Јавна набавка 33/2015 отворени поступак – Набавка мазута и гаса

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 33/2015 отворени поступак – Набавка мазута и гаса.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 26 2015

Обавештење о лечењу осигураника хипербаричном оксигенацијом

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање на донео  Правилник о начину, поступку и индикацијама за упућивање осигураних лица на лечење хипербаричном оксигенацијом („Сл. гласник РС“  бр.  81/15) и који је ступио на снагу 02.10.2015. године. Прочитати остатак овог уноса »

окт 21 2015

Обавештење о саветнику за права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Права пацијената по којима поступа саветник пацијената су: права на доступност здравствене заштите, информисање, на превентивне мере, квалитет пружања здравствене услуге, безбедност пацијената, обавештавање, слободан избор, друго стручно мишљење, приватност и  поверљивост, пристанак, увид у медицинску документацију, поверљивост података, учествовање у медицинском истраживању, право детета у стационарним здравственим установама, олакшавање патњи и бола, поштовање пацијентовог времена и право на приговор и накнаду штете.

Саветник пацијената доставља извештај САВЕТУ ЗА ЗДРАВЉЕ свака три месеца, шест месеци и годишњи извештај и тај извештај садржи податке о: броју поднетих приговора, правима пацијената на које се приговор односи, назива даваоца здравствених услуга на које се приговори односе и основаности приговора.

Закон о правима пацијената, па самим тим и надлежност саветника за права пацијената, односи се на све грађане, осигуране и неосигуране, који се лече у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Послове Саветника за заштиту права пацијената на територији града Сомбора од дана 14.07.2015. године обавља ЗВОНКО ШТРБАЦ, дипломирани правник, помоћник начелника у Одељењу за општу управу Градске управе града Сомбора, сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, у канцеларији бр. 211/II у Градској управи града Сомбора – „Жупанија“, телефон број: 468-120.

сеп 28 2015

Јавна набавка мале вредности 34/2015 – Набавка штампане плоче са уградњом за ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 34/2015 – Набавка штампане плоче са уградњом за ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 23 2015

Почетак извођења јавних радова

Дана 20.08.2015. године у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора, започето је извођење јавних радова по основу два одобрена пројекта од стране Националне службе за запошљавање, Филијала Сомбор и то: „Рециклажа отпадног папира у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор“ и „Уређење дрвореда, травнатих и других зелених површина у оквиру Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор“.

Предмет јавних радова су из области одржавања и заштите животне средине и природе, и на њима је у укупном трајању од три месеца ангажовано 11 лица са инвалидитетом која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Сомбор.

Старије објаве «