Google+

Штампај ово Страна

Почетна страна

90godina

Јавна набавка 17/2015 отворени поступак – Набавка електроматеријала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 17/2015 отворени поступак – Набавка електроматеријала.

Прочитај више

Јавна набавка 14/2015 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 14/2015 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења.

Прочитај више