Google+

Штампај ово Страна

Почетна страна

Сертификат о акредитацији

Сертификат о акредитацији

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је 21.10.2013. године са Агенцијом за акредитацију здравствених установа закључила уговор о акредитацији. Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравстене установе.

Током 2014. године Општа болница је спровела поступак самооцењивања у складу са утврђеним стандардима за акредитацију здравствених установа предвиђеним за секундарни ниво.

Тим за спољашње оцењивање именован од стране Агенције за акредитацију је у периоду од 30.11 до 01.12.2014. године извршио спољашње оцењивање.

На основу Правилника о акредитацији здравствених установа Агенција је Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор издала СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ на период од три године.

Општа болница је у обавези након пријема завршног извештаја доставити Агенцији за акредитацију ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ који израђује у односу на препоруке оцењивача.

Потписивање Колективног Уговора ОБ Сомбор

Потписан Колективни уговор

Дана 12.03.2015. године, у сали за састанке Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, потписан је

Прочитај више

Јавна набавка мале вредности 3/2015 – Поправка ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 3/2015 – Поправка ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS.

Прочитај више