Google+

сеп 28 2015

Јавна набавка мале вредности 34/2015 – Набавка штампане плоче са уградњом за ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 34/2015 – Набавка штампане плоче са уградњом за ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 23 2015

Почетак извођења јавних радова

Дана 20.08.2015. године у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора, започето је извођење јавних радова по основу два одобрена пројекта од стране Националне службе за запошљавање, Филијала Сомбор и то: „Рециклажа отпадног папира у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор“ и „Уређење дрвореда, травнатих и других зелених површина у оквиру Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор“.

Предмет јавних радова су из области одржавања и заштите животне средине и природе, и на њима је у укупном трајању од три месеца ангажовано 11 лица са инвалидитетом која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Сомбор.

сеп 21 2015

Јавна набавка 28/2015 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала, санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 28/2015 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала, санитетског материјала.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 17 2015

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом три медицинске сестре – техничара на Одељењу за анестезију и интензивну терапију.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 17.09.2015. – 24.09.2015.

сеп 15 2015

Јавна набавка 11/2015 отворени поступак – Набавка литијумских батерија

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11/2015 отворени поступак – Набавка литијумских батерија.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 15 2015

Јавна набавка 32/2015 преговарачки поступак – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 32/2015 преговарачки поступак – Набавка медицинских гасова.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 04 2015

Јавна набавка 31/2015 преговарачки поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 31/2015 преговарачки поступак – Набавка рачунарске опреме.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 03 2015

Решење о именовању

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на 121. седници одржаној дана, 19. августа  2015. године донела Решење број: 022-528/2015 о именовању  Ружице Николић, проф. српског језика и књижевности и Радислава Јелачића, дипл. грађевинског инжењера, за чланове Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

сеп 03 2015

Решење о разрешењу

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на 121. седници одржаној дана, 19. августа 2015. године донела Решење број: 022-527/2015 о разрешењу чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор Вере Баљак, дипл. правника и Машуловић Бранимира дипл.археолога.

сеп 03 2015

Јавна набавка 24/2015 отворени поступак – Набавка медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 24/2015 отворени поступак – Набавка медицинске опреме.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «