Google+

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

13.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 14 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

17 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 8 пацијенaта потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 2 пацијента су примљена у Ковид одељење, 6 пацијената је послато у кућну самоизолацију.

У Ковид одељењу 1 пацијент PCR позитиван налази се на механичкој вентилацији.

1 пацијент PCR позитиван отпуштен је из Ковид одељења у кућну самоизолацију.

13.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 9 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

12.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 14 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

11 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 6 пацијенaта потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 6 пацијенaта из респираторне амбуланте послата су у кућну самоизолацију.

У Ковид одељењу 1 пацијент PCR позитиван налази се на механичкој вентилацији.

2 пацијента PCR позитивна отпуштена су из Ковид одељења у кућну самоизолацију.

12.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 8 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

11.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 16 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

8 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 2 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 2 пацијента из респираторне амбуланте послата су у кућну самоизолацију.

У Ковид одељењу 1 пацијент PCR позитиван налази се на механичкој вентилацији.

11.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 10 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

10.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 19 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

13 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 9 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 3 пацијента су примљена на болничко лечење, 6 пацијената je послатo у кућну самоизолацију.

У Ковид одељењу 1 пацијент PCR позитиван налази се на механичкој вентилацији.

4 пацијента PCR позитивна отпуштена су у кућну самоизолацију.

10.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 10 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

08.08.2020. и 09.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 15 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

15 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 9 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 9 пацијената je послатo у кућну самоизолацију.

1 пацијент PCR позитиван примљен је са Одељења за плућне болести.

У Ковид одељењу 1 пацијент PCR позитиван налази се на механичкој вентилацији.

4 пацијента PCR позитивна са тешком клиничком сликом пнеумоније су преминула (1967,1658,1946,1946).

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор добила је још два стационарна респиратора из КЦВ.

08.08.2020. и 09.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 11 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

07.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 18 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

18 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 9 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 1 пацијент je примљен на болничко лечење, 8 пацијената je послатo у кућну самоизолацију.

У Ковид одељењу 3 пацијента PCR позитивна налазе се на механичкој вентилацији.

4 пацијента PCR позитивна су отпуштена у кућну самоизолацију.

07.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 14 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

06.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 19 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

14 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 5 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 1 пацијент je примљен на болничко лечење, 4 пацијента су послата у кућну самоизолацију.

2 пацијентa PCR позитивна примљена су из респираторне амбуланте Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

У Ковид одељењу 3 пацијента PCR позитивна налазе се на механичкој вентилацији.

1 пацијент PCR позитиван је преминуо (1957).

1 пацијент PCR позитиван је отпуштен у кућну самоизолацију.

06.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 17 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. ПОРТИРА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА – НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.:

 • стручни испит за вршење послова приватног обезбеђења – за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 • лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.:

 • рад у сменама

 • провера психофизичке способности за рад са психијатријским пацијентима.

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм I.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења – за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 • оверену фотокопију лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „ за оглас за портира“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене и непотпуне пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата као и уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 08.08.2020. – 15.08.2020.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

05.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 16 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

10 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 5 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 2 пацијента су примљена на болничко лечење, 3 пацијента су послата у кућну самоизолацију.

1 пацијент PCR негативан премештен је на Одељење за плућне болести.

У Ковид одељењу 2 пацијента PCR позитивна налазе се на механичкој вентилацији.

05.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 16 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

03.08.2020. и 04.08.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прегледано је укупно 58 пацијенaта са температуром и респираторним симптомима.

34 пацијената је тестирано на Корона вирус.

Од тог броја код 13 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од позитивних 4 пацијента су примљена на болничко лечење, 9 пацијената је послато у кућну самоизолацију.

1 пацијент PCR негативан премештен је на Интерно одељење.

1 пацијент PCR позитиван примљен је из респираторне амбуланте Дома здравља Апатин.

У Ковид одељењу 2 пацијента PCR позитивна налазе се на механичкој вентилацији.

1 пацијент PCR позитиван је преминуо (1954).

7 пацијената PCR позитивних отпуштено је у кућну самоизолацију.

03.08.2020. и 04.08.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор налази се 14 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Load more