Google+

јан 03 2017

Јавна набавка 52/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – Адаптација – сала за ангиографију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 52/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – Адаптација – сала за ангиографију.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

дец 27 2016

Именовање начелника одељења за физикалну медицину и рехабилитацију

Решењем директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, бр.: 22-5855/2016 од 08.12.2016. године, др Виктор Белањи, лекар специјалиста физијатар, именован је почевши од дана 22.12.2016. године за начелника Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор.

дец 27 2016

Именовање за вршиоца дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 21.12.2016. године донела Решење бр.: 022-825/2016 којим је именовала др Милана Грбу, доктора медицине, специјалисту урологије, за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а на период од шест месеци.

дец 27 2016

Престанак дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 21.12.2016. године  донела Решење бр.: 022-824/2016 којим је констатовала да др Милану Грби, доктору медицине, специјалисти урологије, због истека мандата престаје дужност директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводина, бр.: 022-660/2012 од 19.12.2012. године.

дец 16 2016

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-5677/2016, расписаном и објављеном дана 29. новембра 2016. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су селедећи кандидати:

 • ЛАЛОВИЋ ВЛАДИМИР, за обављање послова под тачком I.1.: кв кувара у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • ЦВИЈАНОВИЋ РУЖА, за обављање послова под тачком I.2.: пеглерке у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • ПАШТРОВИЋ МОНИКА, за обављање послова под тачком I.2.: пеглерке у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • ПИЉА ВЕСНА, за обављање послова под тачком II.1.: радника на одржавању хигијене при Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • СТАНИЋ СЛОБОДАН, за обављање послова под тачком II.2.: помоћног радника на дезинфекцији и заштити животне средине у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • ФРАТРИЋ ТОМИСЛАВ, за обављање послова под тачком II.2.: помоћног радника на дезинфекцији и заштити животне средине у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
 • ЦЈЕТИЋАНИН БРАНКА, за обављање послова под тачком III.1.: контисте купаца-добављача у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци,
  као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

дец 13 2016

Јавна набавка мале вредности 51/2016 – Набавка постројења за грејање санитарне воде сунчевом енергијом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 51/2016 – Набавка постројења за грејање санитарне воде сунчевом енергијом.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

дец 01 2016

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за обављање послова:

 1. КВ КУВАРА у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 2. ПЕГЛЕРКЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 3. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ ПРИ ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци
 4. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ДЕЗИНФЕКЦИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 5. КОНТИСТЕ КУПАЦА-ДОБАВЉАЧА у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 30.11.2016. – 07.12.2016.

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5260/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5260/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5259/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5259/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5258/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5258/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Старије објаве «