Google+

Штампај ово Страна

Почетна страна

Сертификат о акредитацији

Сертификат о акредитацији

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је 21.10.2013. године са Агенцијом за акредитацију здравствених установа закључила уговор о акредитацији. Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравстене установе.

Током 2014. године Општа болница је спровела поступак самооцењивања у складу са утврђеним стандардима за акредитацију здравствених установа предвиђеним за секундарни ниво.

Тим за спољашње оцењивање именован од стране Агенције за акредитацију је у периоду од 30.11 до 01.12.2014. године извршио спољашње оцењивање.

На основу Правилника о акредитацији здравствених установа Агенција је Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор издала СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ на период од три године.

Општа болница је у обавези након пријема завршног извештаја доставити Агенцији за акредитацију ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ који израђује у односу на препоруке оцењивача.

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПАТОЛОГИЈЕ и ЈЕДНОГ ВИШЕГ ДИЈЕТЕТИЧАРА-НУТРИЦИОНИСТЕ.

Прочитај више

SvecanaDodelaSertifikata

Свечана додела сертификта о акредитацији здравствених установа

Дана, 21. априла 2015. године у Београду, одржана је свечаност поводом додела сертификата о акредитацији здравствених установа. Из Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор свечаности су присуствовали др Милан Грба – директор болнице, др Јасмина Јовић – кординатор за акредитацију и др Ђерђи Вамошер-Горетић – председник Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Прочитај више