Google+

Обавештење о лицу задуженом за имплементацију плана унапређења квалитета здравствене заштите у Општој болници Сомбор

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је јануара 2015. године добила сертификат о акредитацији број А 58-09/2015 на период од три године. Након издавања сертификата о акредитацији Агенција има право да спроведе једном годишње редовну посету Општој болници у циљу имплементације Плана унапређења квалитета и начина на који Општа болница одржава стечену акредитацију.

За имплементацију Плана унапређења квалитета здравствене заштите у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор задужен је Милинковић др Дејан, помоћник директора за медицинска питања телефон број: 064/878-3604.