Google+

Изјава за јавност – Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану почиње са радом од петка, 01. марта 2024.

Након што је 24.01.2024. пожар захватио објекат терапеутског блока Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, које се налази у насељеном месту Бездан, и изазвао значајну материјалну штету како на самом објекту тако и на медицинској и немедицинској опреми и намештају, већ другог дана уз максимално ангажовање запослених и менаџмента Болнице донет је план санације и организације како би у што краћем року Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију започело са радом у смањеном обиму.
У делу објекта, који није претрпео штету, након што је извршена провера инсталација, донета је одлука да се некадашњи део стационара адаптира у терапеутски блок у којем ће се вршити терапија хоспитализованих али и амбулантних пацијената у две смене, док ће у другом делу стационара да се сачува капацитет од 50% укупног броја болничких постеља и обезбеди смештај за 40 тешко покретних и непокретних пацијената.
Великим одзивом људи добре воље, како привредних субјеката тако и појединаца, највише са територије насељеног места Бездан али и са територије Града Сомбора, почеле су да пристижу донације у опреми, намештају, бојама за фарбање и кречење, донације у постељини, и осталом материјалу уз помоћ којег је некадашњи стационарни део Одељења у најкраћем могућем року спреман за поновни рад од петка, 01. марта 2024. године. Сви запослени на Одељењу свакодневно су радили на разним пословима како би оспособили просторије за поновни рад.
Комплетна медицинска опрема, која је несебичним залагањем ватрогасаца и запослених сачувана од пожара, прегледана је од стране овлашћених сервисера и враћена као потврђено исправна или поправљена на употребу. Тиме је обезбеђено да се на Одељењу врше све медицинске услуге осим хидро терапије јер је у пожару потпуно уништен део објекта у којем су били базени и каде.
Предузеће „Electronic Designe Medical“ из Земуна осим што је у рекордном року прегледало и по потреби поправило своје апарате, нашој установи су послали донацију у целокупној опреми за кинези терапију која је у пожару потпуно изгорела.
Предузеће „BTL Medicinska oprema“ из Београда одазвала се на молбу да нам на реверс уступе два апарата која су такође потпуно изгорела, а која су веома значајна за терапију пацијентима – апарат за тракцију са креветом као и ласер.
Овом приликом, менаџмент Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у име пацијената и свих запослених, захваљује се свим донаторима на несебичној помоћи не само у материјалним већ и у нематеријалним донацијама као и свим запосленима Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану што су својим залагањем омогућили да се становништву Западнобачког округа неометано пружа здравствена услуга из домена физикалне медицине и рехабилитације.
Општа болнице Сомбор ће изаћи у јавност са списком свих привредних субјеката и појединаца који су својом донацијом помогли да у петак поново започне са радом Одељење у Бездану.
в.д. директора Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић