Google+

Обавештење у вези са епидемијом заразне болести COVID-19

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је дана 19. септембра 2023. године запримила Препоруке Радне групе за поступање у условима пандемије COVID-19 од 18. септембра 2023. године.

С тим у вези, напомиње се да је обавезно тестирање на COVID-19 свих запослених у здравственим установама који имају симптоме акутних респираторних инфекција, док је у случају утврђивања инфекције SARS-CoV2 код хоспитализованих пацијената обавезно тестирање контаката, а у складу са важећим Стручно методолошким упутством за поступање са особама код којих постоји сумња на акутну респираторну инфекцију укључујући и COVID-19, у здравственим установама (даље: СМУ).

Надаље, рутинско тестирање пацијената није услов за њихову хоспитализацију, већ је исто неопходно вршити сагласно важећем СМУ, и то у следећим случајевима:

  • неопходно је тестирање пацијената за пријем на хематолошка и онколошка одељења (организационе јединице), као и одељења (организационе јединице) геријатрије/палијативне неге и одељења (организационе јединице) где се лече пацијенти са примарним и тешким имунодефицијенцијама.
  • неопходно је тестирати све пацијенте који имају симптоме и знаке акутне респираторне инфекције, приликом пријема на болничко лечење.

Tестирање се врши антигенским тестом на SARS-CoV2, а уколико је исти негативан, пацијент се тестира PCR тестом на SARS CoV2.

Такође, сви запослени, пацијенти, пратиоци пацијената, посетиоци, лица на стручној пракси (студенти и ученици), као и сва друга лица која бораве у службеним просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор су убудуће у обавези да носе хирушке заштитне маске.

У наредном периоду посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор биће дозвољене четвртком од 14.00 до 14.30 часова, уз обавезно ношење хируршке заштитне маске. Том приликом дозвољен је улазак само једне особе. Посете пацијентима су забрањене на одељењима за изолацију и лечење оболелих од вируса COVID-19. О даљим евентуалним мерама везаним за посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одлучиваће Комисија за заштиту од болничких инфекција.