Google+

Обавештење за јавност због хаварије на систему грејања

Дана 04.04.2023. године, око 08:30 часова дошло је до хаварије (пуцања топловодне цеви) на првом спрату у згради Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, а због изливања воде на нижи спрат. Ради безбедности запослених и пацијената, било је неопходно искључивање струје, услед чега је дошло до привременог престанка рада ЦТ-а и рентген апарата. Цурење воде је санирано око 09:30 часова и након уклањања исте у близини разводне табле за струју, око 10:30 часова, омогућен је наставак редовног рада апарата.
Брзом реакцијом запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, није дошло до материјалне штете.
Услед наведеног нико од пацијената није био ускраћен за пружање здравствених услуга.
Такође, овим путем молимо јавност да се не узнемиравају пацијенти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор због техничког квара који је брзо саниран.

 в.д. директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић