Google+

Потписан Уговор за набавку нове опреме у вредности од 55.673.000,00 динара

У циљу даљег очувања и унапређења здравствене заштите становништа АП Војводине, др Драган Растовић, в.д. директора Опште болнице Сомбор, потписао је данас у Покрајинском секретаријату за здравство уговор за набавку нове опреме у укупном износу од 55.673.000,00 динара.

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години, Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одобрена су средства:

за потребе Јединице за мождани удар Одељења за неурологију:

 1. Ултразвучни колор – доплер апарат са FULL HD LED монитором осетљивим на додир, опремљен са линеарном мултифреквентном сондом;
 2. Апарат за електроенцефалографију – ЕЕГ са радном станицом и програмом за клиничко ЕЕГ снимање и преглед, монтажу, мапирање фреквенција и амплитуда;
 3. Апарат за електромионеурографија – ЕМНГ са радном станицом и програмом за клиничко ЕМНГ снимање;
 4. Три пацијент монитора

На Одељењу за неурологију Опште болнице Сомбор формирана је, и почела са радом у јануару 2022. године, Јединица за мождани удар. Личним средствима као и донацијама делом је опремљена. За неометан и функционалан рад у циљу примене најсавременијих дијагностичких и терапијских протоколи за ову област одобрена су средства за наведену опреме.

На Одељењу неурологије годишње се збрине око 650-750 пацијената са дијагнозом можданог удара и транзиторног исхемијског атака којима је неопходно пружити шансу за што бољи опоравак и преживљавање.

за потребе Коронарне јединице Интерног одељења:

 1. Преносни ултразвучни кардиолошки апарат са LCD монитором потпуно осетљивим на додир, опремљен кардиолошком сондом
 2. Пет пацијент монитора са 15″ дисплејом

Овом набавком у јединици кардиолошке интензивне неге Интерног одељења обезбедиће се савремен мониторинг витално угрожених пацијената, као и могућност ургентне дијагностике набавком преносног, ултразвучног, кардиолошког апарата.

Набавка нове, савремене опреме у сврху неометаног рада резултира унапређењем организације и обављања делатности здравствене установе као и унапређењу доступност и приступачност здравствене заштите становника.

за потребе Очног одељења набавка савремене, oфталмолошке, дијагностичке опреме:

 1. Две шпалт лампе (биомикроскопи)
 2. Ауто-рефракто-кератометар
 3. ОЦТ апарат
 4. Оптотипе зидне и пројектор
 5. Пробне рамове
 6. Пробне сетове стакала
 7. Ручне офталмоскопе
 8. Компјутеризовано видно поље
 9. Лупе за преглед мрежњаче
 10. и остала, основна офталмолошка дијагностичка опрема

Након 35 година, Очном одељењу Опште болнице Сомбор набавиће се савремена, дијагностичка опрема за потребе преко 8500 прегледа годишње у офталмолошкој амбуланти.

Нова офталмолошка, дијагностичка опрема одговара захтевима савремене офталмологије и прати најсавременије дијагностичке и терапијске протоколе за ову област.

за потребе Одељења за хирургију:

 1. Батеријска осцилаторна тестера
 2. Пиштољ за аутоматску биопсију

Одељење за хирургију Опште болнице Сомбор у протекле четири године, захваљујући Покрајинском секретаријату за здравство, модернизовало је своју опрему и увело нове здравствене технологије у циљу праћења нових стандарда и процедура у хирургији.

Настављајући овај тренд, Одељење је исказало потребу за набавком савремене ампутационе тестере и пиштоља за аутоматску биопсију.

На Одељењу за хирургију годишње се уради у просеку 90 ампутација: надколене, подколене и на нивоу стопала, и тај број се од прошле године повећава јер се све више јављају пост ковид компликације изазване дубоком венском тромбозом.

У просеку се годишње се уради од 120-150 оперативних захвата на дојци на основу сумње на малигнитет. Данашњи стандард, који омогућава примену савременог дијагностичког протокола за ову област, је постављање дијагнозе којом се уз помоћ пиштоља за аутоматску биопсију фином иглом аспирира садржај тумора у шприц за цитолошку анализу пуктата чиме се избегавају ожиљци као и стрес самог оперативног захвата.

за потребе Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања:

  1. операциона лампа
  2. стерилизатора запремине коморе 60л

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања у постојеће три амбуланте има само једну стару хируршку лампу. Набавком нове, ЛЕД операционе лампе хомогеног снопа светлости обезбедиће се неометан рад у још једној амбуланти Одељења које током године има преко 5000 интервенција.

Уједно, Одељење је исказало потребу за набавком мањег стерилизатора, запремине коморе 60 литара, из потребе чешће употребе због могућности брзих циклуса стерилизације инструмената и текстила.

за потребе Службе за радиологију:

 1. Дигитални стационарни радиографски апарат
 2. Ултразвучни апарат високе класе са линеарном и конвексном сондом

Захваљујући Покрајинском секретаријату за здравство, Служба за радиологију Опште болнице Сомбор, протеклих година значајно је модернизовало своју опрему и у протеклом периоду набавила: нови ЦТ апарат, ултразвучни апарат премиум класе са 3 сонде, дигитализовала све РТГ апарате. У протеклој години, додатно оптерећени са прегледима пацијената код којих је успостављена сумња на Ковид, Служба је исказала потребу за набавком још једног дигиталног, стационарног радиографског апарата за потребе око 15.000 радиографских снимака годишње као и ултразвучног апарата високе класе са линеарном и конвексном сондом.

По конкурсу за финансирње односно суфинансирање у 2022. години хитних, капиталних поправки у здравственим установама, Покрајински секретаријат за здравство одобрио је Општој болници Сомбор износ од 4.062.932,00 динара за уградњу резервног мазутно-гасног горионика SAACKE за потребе грејања свих објеката и обезбеђивање технолошке паре за кухињу и вешерај у склопу болничког комплекса на адреси Војвођанска 75 Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Наша здравствена установа у циљу обезбеђења континуираног грејања а у случају да дође до било које врсте квара на главном, гасном котлу и/или до сметњи у испоруци гаса, морала је да замени стари, мазутни горионик резервног котла. Донацијом је обезбеђен вредан, скоро нов гасно – мазутни горионик SAACKE за чију су уградњу и техничко прилагођавање старом горионику одобрена тражена средства.