Google+

Нова операцина лампа за породилиште, донација Фабрике шећера „Црвенка“

На основу иницијативе, покренуте од стране градоначелника Сомбора Антониа Ратковића, за прикупљање средстава за опремање породилишта Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, поједина предузећа директно су од добављача набављала опрему на основу консултација са запосленима на Одељењу за гинекологију и акушерство.

Међу њима је и „Црвенка“ фабрика шећера а.д. Црвенка који су определили 269.040,00 динара и набавили операциону лампу MAQUET LUCEA LED 50 а која је у среду, 05.01.2022. године испоручена породилишту Опште болнице Сомбор.

Ова савремена, покретна лампа биће коришћена у рађаони у предрађаони нашег породилишта и значајно ће олакшати рад акушерима.