Google+

На Одељењу за неурологију започела са радом Јединица за мождани удар

Током летњих месеци, из сопствених средстава, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор извршила је низ радова на објектима који се налазе у болничком комплексу на Апатинском путу. Један од важнијих пројеката свакако је био реконструкција и адаптација простора у којем је предвиђено да буде смештена новоформирана Јединица за мождани удар као и опремање адекватном медицинском опремом и новим, електричним креветима. У току протеклих годину дана едуковано је особље Одељења по међународним стандардима предвиђеним за лечење пацијената са можданим ударом. У плану је и набавка апарата за ултразвучни преглед крвних судова врата чиме ће се олакшати дијагностички поступак.

Захваљујући свему томе на Одељењу за неурологију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор почела је са радом Јединица за мождани удар. Јединица је опремљена са 6 болесничих постеља за збрињавање пацијената по принципима полуинтензивне неге, са савременим мониторима, инфузиним пумпама и пратећом опремом.

Значај збрињавања пацијената у Јединици за мождани удар је у раној детекцији фактора који могу бити узрок можданог удара, а што ће одредити начин лечења. Пацијенти ће проводити 24-72 часа на континуираном мониторингу виталних параметара, у зависности од тежине клиничке слике и могућих етиолошких фактора. Праћење пацијената који су лечени у специјализованим Јединицама за мождани удар показало је да је опоравак бољи и бржи, са мањим компликацијама и мањим морталитетом. Са овим циљевима и наша Јединица почиње са радом.