Google+

Испоручене инфузионе пумпе Општој болници Сомбор

Средствима опредељеним од стране Покрајинског секретаријата за здравство по конкурсу за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у 2021. години, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор набавила је једну „комплексну“ пумпу за операционе сале која се састоји од грејача крви, две TCI пумпе и пет шприц инфузионих пумпи као и додатних пет шприц инфузионих пумпи са софтвером и два грејача крви и инфузије за потребе Одељења за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, у укупном износу од 3.900.000,00 динара.

У тренутку док се протоколи лечења великом брзином развијају и захтевају савремен приступ у виду дигитализације система, наша установа тежи што хитнијем прикључењу савременим трендовима који у многоме олакшавају рад и доприносе унапређењу здравства.

Управо ова набавка савремених инфузионих пумпи са софтвером за прецизну контролу инфундованог волумена са могућности примене компјутерског програма који израчунава количину лека коју је потребно убризгати пацијенту у јединици времена као и адекватне концентрације лека у плазми или на месту ефекта омогућава да пратимо нове трендове.