Google+

После 40 година набављена нова опрема за патохистолошку лабораторију

Јуче је испоручена и пуштена у рад комплетна, најсавремена опрема за патохистолошку лабораторију. Тиме је после 40 година обновљена опрема Служби за патолошко-анатомску дијагностику Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

На годишњем нивоу у Служби се обради око 5500 узорака. За сво време њиховог рада опрема није занављана осим потрошног алата. Одавно се јавља потреба за набавком комплетно нове и савремене патохистолошке лабораторије која обезбеђује рад у безбедном окружењу са значајно убрзаним процесом припреме и прецизно добијеним узорцима који ће дати адекватан и веома прецизан дијагностички резултат.

Осим што је опрема застарела и није могла да прати нове трендове нити процедуре у саврменој патолошко-анатомској дијагностици, Служба није имала могућности да адекватно одговори и пропрати нове здравствене технологије које су планиране да се уведу у Општој болници Сомбор као што је хируршка “Sentinel node” биопсија која се уводи као алтернатива дисекцији аксиле (пазушне јаме) код карцинома дојке.

Средства, у укупном износу од 14.930.000,00 динара одобрена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу о додели средстава за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа на територији АПВ за 2020. годину.

Нова патохистолошка лабораторија састоји се од:

  • Два фото микроскопа од којих је један са камером
  • Радне станице за пријем и поделу хистопатолошког материјала
  • Аутоматског процесора за фиксацију ткива
  • Ротационог микротома за рутински рад у патологији
  • Воденог купатила за хистологију
  • Апарата за аутоматско калупљење ткива
  • Апарата за аутоматско бојење плочица
  • Криомикротома за клиничку патологију.

Набавком адекватне, нове и савремене опреме обезбеђује се значајно повећање броја узорака који се обрађују на дневном нивоу. Квалитет припреме узорка, квалитет изашлих узорака и прецизност приликом касније обраде ткивних узорака подиже се на највиши ниво. Постиже се конзистентност у квалитету обојених препарата. Обезбеђује се значајно побољшање дијагностичких предуслова који пружају прецизну дијагностику и стварају услове за развој нових здравствених процедура. Дата је могућност фото и видео записа са камером на микроскопу као и приказ живе слике. Постигнута је адекватна брзина у припреми узорака за микроскопске анализе биопсијских материјала узетих на медицинским јединицама установе. Обезбеђена је примена хистохемијске и специјалне хистолошке методе обраде материјала као и прецизни, у реалном времену, „EX TEMPORE“ прегледи за потребе хируршких медицинских јединица. Подигнут је ниво заштите запослених од штетног утицаја отровних и канцерогених испарења што условљава већем задовољству условима рада и заштити на раду.