Google+

Одлука Штаба за ванредне ситуације града Сомбора у вези паркирања у зони Опште болнице „Др Радивој Симоновић“

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора, на седници одржаној 09.11.2020. донео је закључак којим је дозвољено пацијентима и запосленима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор паркирање моторних возила на јавним зеленим површинама и паркинзима за инвалидна лица у улицама Војвођанска, Симе Матавуља, Солунских бораца и Матије Гупца, а испред објеката Опште болнице.
Такође је наложено Одељењу комуналне инспекције и полиције да изузме од санкционисања возила паркирана на наведеним локацијама.
Возила пацијената и запоселних у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор не могу бити паркирана на коловозу у улицма Војвођанска, Солунских бораца и Матије Гупца, јер тиме угрожавају одвијање саобраћаја и подлежу санкционисању саобраћајне полиције.