Google+

3. августа 2022. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3662/2022, расписаном и објављеном дана 15. јула 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.–1427/2022 од 23. марта 2022. године …

Nastaviti čitanje