Google+

јун 2020 archive

Јавна набавка мале вредности 14/2020 – редовно одржавање објеката

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 14/2020 – редовно одржавање објеката Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 12/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за патологију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за патологију Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор)

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор) Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 13/2020 отворени поступак – Набавка лекова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2020 отворени поступак – Набавка лекова Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 9/2020 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2020 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Опредељено 18.400.000,00 за набавку нове опреме Општој болници Сомбор

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је јуче уговоре за финансирање и суфинасирање изградње, одржавања и опремања 47 здравствених установа у Војводини за шта је из покрајинског буџета издвојено 420 милиона динара. Том приликом уручен је уговор Општој болници Сомбор у укупној вредности од 18.400.000,00 динара. Најзначајније је коначно занављање комплетне опреме за патолошко-анатомску дијагностику …

Nastaviti čitanje

Исправка огласа за пријем у радни однос

ИСПРАВКА БР. 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године I Исправља се текст огласа за пријем у радни однос брoj 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године тако што се у тачки VIII.4. брише текст „СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ МЕДИЦИНСКОГ РАДИОЛОГА или ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова: ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ – ОДСЕКА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ КАРДИОЛОГИЈУ на ИНТЕРНОМ ОДЕЉЕЊУ, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражљено …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-2721/2020, расписаном и објављеном дана 14. маја 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати: ЗОРАНА ЏОЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због …

Nastaviti čitanje

Load more