Google+

Опредељено 18.400.000,00 за набавку нове опреме Општој болници Сомбор

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је јуче уговоре за финансирање и суфинасирање изградње, одржавања и опремања 47 здравствених установа у Војводини за шта је из покрајинског буџета издвојено 420 милиона динара.

Том приликом уручен је уговор Општој болници Сомбор у укупној вредности од 18.400.000,00 динара. Најзначајније је коначно занављање комплетне опреме за патолошко-анатомску дијагностику која је стара преко 40 година као и набавка пет пацијент монитора и дефибрилатор за Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију. В.д. директора, др Драган Растовић, наводи да су уложени велики напори како би ова средства била опредељена јер је стање у Служби за патолошко-анатомску дијагностику било критично и да је занављање те опреме стављено у први ред приоритета још од почетка његовог мандата. Застарела опрема кочила је између осталог и даљи развод нових здравствених технологија које могу почети са применом одмах по набавци савремених апарата. Нови, подмлађен кадар има сада све могућности да настави даљи развој ове Службе.

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију са 15 болничких кревета има свега 7 пацијент монитора старих преко 14 година од којих ни један нема адекватне преформансе које су неопходне за савремен мониторинг витално угрожених пацијената. Набавком пет нових, савремених пацијент монитора у многоме ће се олакшати рад. Уједно, набавка још једног дефибрилатор омогућава функционално коришћење постојеће опреме.

Приликом уручивања Уговора председник Покрајинске владе Игор Мировић је истакао: „На почетку мандата бавили смо се одржавањем старих апарата, а данас се бавимо набавком најсавременије опреме и то је резултат заједничког рада. За све преостале нереконструисане опште болнице и клинике имамо јасан план, грађевинску дозволу и документацију и то је посао који нас очекује у наредном периоду“, навео је председеник. „Добри четворогодишњи резултати у области здравства, како је навео, били су основа и за веома добро, професионално и организовано поступање целог здравственог система у борби против вируса ковид 19.“

Покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић истакао је да је на почетку мандата циљ Покрајинске владе била ревитализација здравственог система Војводине, те да се у томе успело пре свега захваљујући континуираном улагању.
„Покрајинска влада и председник Мировић од почетка су имали јасан циљ – да се здравствени систем Војводине постави на врх листе приоритета. Побољшали смо здравствене услуге и оправдали све оно што смо радили у протекле четири године, јер здравље нема алтернативу“, изјавио је секретар Гојковић.