Google+

Јавна набавка добара 21-2014 – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку добара 21-2014 – Набавка прехрамбених производа.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка радова 17-2014 – Набавка грађевинских радова – замена кровова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку радова – Набавка грађевинских радова – замена кровова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 15-2014 – Набавка санитетског и другог медицинског потрошног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 15-2014 – Набавка санитетског и другог медицинског потрошног материјала. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање. Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Сл гласник бр. 75 од 21.07.2014.

ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

Члан 24 – садржи обавезну садржину Правилника о организацији и систематизацији, и могућност да се утврди број извршилаца: Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО

 

право на старосну пензију, – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања

превременa староснa пензијa – кад наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. Nastaviti čitanje

Посета делегације болнице „Szent Rokus“ из Баје (Р. Мађарска)

Дана 18.07.2014. године, Општу болницу „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, посетиће руководство болнице „Szent Rokus“ из града Баје у Републици Мађарској, предвођено директором Габором Тот. Nastaviti čitanje

XI састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију

Интензиван рад Тимова у процесу акредитације Опште болнице се наставља. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама.

Nastaviti čitanje

Load more