Google+

Јавна набавка 1/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 1/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа. Nastaviti čitanje

Информација о Колективном уговору

Дана, 11.02.2015. године директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и Синдикалне организације Опште болнице отпочињу преговоре ради закључења Колективног уговора код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2015. године

Nastaviti čitanje

Окончани јавни радови

Дана 03.02.2015. године у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора, успешно су окончани јавни радови. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА

Nastaviti čitanje

Донација погребног предузећа „Храм“ из Сомбора

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора је 10.12.2014. године са погребним предузећем „ХРАМ“, Ул. Мите Калића бр. 9 из Сомбора закључила Уговор о донацији 4 (четири) ПВЦ прозора, укупне вредности 147.600,00 (стотинучетрдесет и седам хиљада) динара, као и 2 (двоје) ПВЦ врата у укупној вредности од 52.400,00 (педесетдве хиљаде и четири стотине) динара, а који прозори и врата ће бити искоришћени за реновирање и санацију болничких просторија.

Јавна набавка 11-2014 – Набавка медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11-2014 – Набавка медицинске опреме.

Nastaviti čitanje

Формирана републичка стручна комисија за подршку пацијентима

Министарство Здравља Републике Србије донело је дана 07. октобра 2014. Решење број: 119-01-698/2014-01 којим је формирана Републичка стручна комисија за подршку пацијентима.

Републичка стручна комисија за подршку пацијентима има задатак:

А – развијање партнерског односа, унапређење комуникације између:

  • стручњака у здравству и пацијената, породице, волонтера;
  • владиног и невладиног сектора;
  • изградња интерсекторске сарадње доносиоца одлука у министарствима здравља-социјалне политике-просвете;
  • јачање сарадње НВО на локалном, регионалном и националном нивоу.

Б – унапређење координације усмеравања кроз процес лечења.

Чланови Републичке стручне комисије за подршку пацијетнима су:

  1. др Ђерђи Шарић, НВО НАЛОР – председник;
  2. др Маја Гулан, НВО Јефимија, Ужице – члан;
  3. др Снежана Пантић Аксентијевић, Министарство здравља – члан
  4. Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – члан;
  5. Тамара Кликовец, Институт за онкологију и радиологију Србије – члан;
  6. Весна Бонџић, Женски центар Милица, Врњачка Бања – члан.

Решење о именовању

Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној дана, 10. децембра 2014. године донела је Решење број: 022-911/2014 којим се др Бруно Урбановски именује за вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на период од 6 (шест) месеци.

Решење о разрешењу

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. новембра 2014. године донела Решење број: 022-911/2014 којим се Прим. др Зоран Парчетић, доктор медицине, специјалиста опште хирургије, разрешава дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Load more