Google+

Јавна набавка 1/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 1/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Одлука о расписивању конкурса за именовање заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

На седници Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, одржаној дана 05.01.2016. године донета је Одлука о расписивању конкурса за именовање заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети из одељка Радни односи.

Јавна набавка мале вредности 16/2015 – Набавка услуге сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 16/2015 – Набавка услуге сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 40/2015 отворени поступак – Набавка санитетског возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 40/2015 отворени поступак – Набавка санитетског возила.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 37/2015 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2015 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Обавештење о максималном броју запослених на неодређено време

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/15) донетој од стране Владе Републике Србије, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15), одређено је да максималан број запослених на неодређено време у оквиру Опште болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за календарску 2015. годину, може укупно да износи 1.094 (хиљаду и деведесет и четири).

Предметном Одлуком није утврђена обавеза рационализације броја запослених на неодређено време за календарску 2015. годину у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Комплетну Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/15) можете погледати путем следећег линка http://www.mduls.gov.rs/doc/Odluka.pdf

Јавна набавка мале вредности 38/2015 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 38/2015 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка мале вредности 39/2015 – Набавка бесцементне протезе

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 39/2015 – Набавка бесцементне протезе.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 36/2015 отворени поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 36/2015 отворени поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 30/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 30/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more