Google+

Јавна набавка добара 22-2014 – Набавка осталог уградног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку добара 22-2014 – Набавка осталог уградног материјала.

Nastaviti čitanje

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаере за септембар 2014. године

Документ за преузимање: Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за септембар 2014. године

Документ за преузимање: Nastaviti čitanje

ОГЛАС за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за септембарско-октобарски уписни рок 2014. године

На огласној табли можете преузети документ: ОГЛАС за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за септембарско-октобарски уписни рок 2014. године. Nastaviti čitanje

Јавна набавка добара 21-2014 – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку добара 21-2014 – Набавка прехрамбених производа.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка радова 17-2014 – Набавка грађевинских радова – замена кровова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку радова – Набавка грађевинских радова – замена кровова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 15-2014 – Набавка санитетског и другог медицинског потрошног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 15-2014 – Набавка санитетског и другог медицинског потрошног материјала. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање. Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Сл гласник бр. 75 од 21.07.2014.

ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

Члан 24 – садржи обавезну садржину Правилника о организацији и систематизацији, и могућност да се утврди број извршилаца: Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО

 

право на старосну пензију, – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања

превременa староснa пензијa – кад наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. Nastaviti čitanje

Load more