Google+

Седница Комисије за акредитацију

29.01.2014. године одржана је седница Комисије за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на којој је урађена Корекција Тимова за самооцењивање у процесу акредитацију наше установе.Поступак акредитације се састоји од:

  1. Nastaviti čitanje

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за мај 2014.

РАСПОРЕД ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА МАЈ 2014. г.

за медицинске сестре и здравствене техничаре Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос Nastaviti čitanje

Јавна набавку број 5-2014 – Набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 5-2014 – набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала по партијама. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 6-2014 – Набавка таблетиране соли

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 6-2014 – Набавка таблетиране соли. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за април 2014.

РАСПОРЕД ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА АПРИЛ 2014. г.

за медицинске сестре и здравствене техничаре Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 4-2014 – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавка број 4-2014 – Набавка рачунарске опреме. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА. Nastaviti čitanje

Load more