Google+

Јавна набавка 17/2015 отворени поступак – Набавка електроматеријала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 17/2015 отворени поступак – Набавка електроматеријала. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 14/2015 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 14/2015 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом и ЈЕДНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 15/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 15/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 12/2015 отворени поступак – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „Heliant Health“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2015 отворени поступак – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „Heliant Health“. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 13/2015 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2015 отворени поступак – Набавка горива. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 9/2015 отворени поступак – Набавка душека

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2015 отворени поступак – Набавка душека. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПАТОЛОГИЈЕ и ЈЕДНОГ ВИШЕГ ДИЈЕТЕТИЧАРА-НУТРИЦИОНИСТЕ.

Nastaviti čitanje

Load more