Google+

Јавна набавка 34/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу – кoнцентрат дијализни, са или без глукозе

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 34/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу – кoнцентрат дијализни, са или без глукозе.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 33/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији – интрамедуларни гама клинови

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 33/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији – интрамедуларни гама клинови.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о канцеларијском и архивском пословању од 09.06.2016. године

Дана 02.07.2015. године, ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о канцеларијском и архивском пословању. Текст правилника можете погледати у одељку: Нормативни акти/ Правилник о изменама и допунама Правилника о канцеларијском и архивском пословању од 09.06.2016. године.

Јавна набавка 31/2016 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 31/2016 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 22/2016 отворени поступак – Набавка електроматеријала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 22/2016 отворени поступак – Набавка електроматеријала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка мале вредности 30/2016 – Набавка услуга одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 30/2016 – Набавка услуга одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 27/2016 отворени поступак – Набавка потрошног материјала за машину за операцију катаракте

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 27/2016 отворени поступак – Набавка потрошнoг материјалa за машину за операцију катаракте.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Обавештење о раду Одбора за безбедност и здравље на раду

Обавештавају се сви запослени Опште болнице Сомбор, да се канцеларија Одбора за безбедност и здравље на раду  налази у бараци преко пута фотокопирнице.

Рад у канцеларији ће се обављати понедељком и четвртком, а по потреби и осталим радним данима.

Моле се запослени, да сходно својим потребама, претходно контактирају Председника Одбора, како би се договорили о термину за разговор.

Контакт телефон: 064/878-3959

Више информација о Одбору можете прочитати у одељеку Одбори/Одбор за безбедност и здравље на раду

Распоред програма континуиране медицинске едукације за јун 2016. године

Истакнут је распоред програма континуиране медицинске едукације за месец јун. Документ можете погледати у одељку: Распоред програма континуиране медицинске едукације.

Јавна набавка 28/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 28/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more