Google+

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом и ЈЕДНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 15/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 15/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 12/2015 отворени поступак – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „Heliant Health“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2015 отворени поступак – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „Heliant Health“. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 13/2015 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2015 отворени поступак – Набавка горива. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 9/2015 отворени поступак – Набавка душека

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2015 отворени поступак – Набавка душека. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПАТОЛОГИЈЕ и ЈЕДНОГ ВИШЕГ ДИЈЕТЕТИЧАРА-НУТРИЦИОНИСТЕ.

Nastaviti čitanje

Свечана додела сертификта о акредитацији здравствених установа

SvecanaDodelaSertifikataДана, 21. априла 2015. године у Београду, одржана је свечаност поводом додела сертификата о акредитацији здравствених установа. Из Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор свечаности су присуствовали др Милан Грба – директор болнице, др Јасмина Јовић – кординатор за акредитацију и др Ђерђи Вамошер-Горетић – председник Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Јавна набавка 8/2015 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 8/2015 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање. Nastaviti čitanje

Load more